Doorzoek volledige site
02 maart 2015 | FREDERICK DAENEN

Tentoonstelling ‘Connectivity Defines Spaces’ van a2o

Van vrijdag 6 maart tot en met zondag 12 april presenteert a2o de tentoonstelling ‘Connectivity Defines Spaces’ in het Cultureel Centrum in Hasselt.

In deze tentoonstelling vertelt a2o hoe ontwerpen en gebouwen verbindend werken. Het verbindt het ‘nu’ met verleden en toekomst, met het belang van de context en de autonomie en verantwoordelijkheid van architectuur en stedenbouw. Het verbindt engagement, vakmanschap en verbeelding op een eigentijdse wijze.

Het werk van a2o bevindt zich op het spanningsveld tussen twee werkelijkheden, die ook in deze tentoonstelling centraal staan. Het grote verhaal, de rode draad over de filosofie en het creatieproces. En het bijzondere, het concrete over de thema’s van deze tijd en de architectuur. Deze twee verhaallijnen zijn verweven in de scenografie, zodat tekst en beeld eigen verbindingen aangaan. Het is een verhaal over ‘connectiviteit’, dat zich ontplooit aan de hand van concrete leidmotieven en ontwerphoudingen. Het vertelt hoe de filosofie van a2o zich verankert in de sociaal-ruimtelijke werkelijkheid van vandaag.

Connecties die doen nadenken over verwachtingen, laten dromen over een goede plek om te wonen, te werken en te ontspannen. Essentieel is de interactie met het publiek: de kracht van de verbeelding ligt immers bij de beschouwer.