Doorzoek volledige site
11 maart 2015 | EMMELIEN MONNENS

Verzoeningscommissie Bouw hoopt op overheidssteun

Op Batibouw nam Minister van Economie Kris Peeters zich voor om geschillenbeslechtingen buiten de rechtbanken meer te promoten. In de bouw wordt dit momenteel verzekerd door de Verzoeningscommisie Bouw, waar ook NAV, de Vlaamse architectenorganisatie, deel van uitmaakt. Een nieuwe wet, die de Europese ADR-richtlijn voor consumenten omzet, voorziet immers dat bepaalde entiteiten hiervoor door de overheid erkend zullen worden. 

De Commisie, die gesteund wordt door de FOD Justitie, hoopt dat de overheid haar zal blijven steunen en de nodige middelen zal uittrekken om haar werk verder te zetten. Zonder overheidssteun zou niet alleen het bestaan van de Commissie in het gedrang komen, maar ook het belang van de consument en de sector als rechtzoekende. 

 

De Verzoeningscommissie Bouw

De Verzoeningscommisie Bouw werd in 2001 opgericht door de Confederatie Bouw, Bouwunie, Test-Aankoop en de Koninklijke Federatie van Architectenverenigingen van België. Daarna sloot ook de NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, zich aan bij dit initiatief.

 

Werking van de Commissie

De Commissie heeft als doel om technische bouwgeschillen – waarbij een particulieren bouwheer betrokken is – op een snelle en goedkope manier te regelen met een minimum aan formaliteiten. Hierbij tracht de Commissie rekening te houden met de standpunten van de betrokkenen. Alle partijen moeten akkoord gaan om het geschil aan de Commissie voor te leggen. Vervolgens wordt een deskundige aangesteld die de partijen met elkaar tracht te verzoenen. Indien dit niet lukt, stelt de expert een technisch bindend verslag op waarvan de partijen de bevindingen achteraf niet in twijfel kunnen trekken voor de rechter. Deze werkwijze is volgens de Commissie veel eenvoudiger en goedkoper dan de rechtbank. De formule zou namelijk niet alleen een aanzienlijke tijdswinst opleveren bij eventuele gerechtelijke procedures, maar zou ook in 75% van de bouwgeschillen uitmonden in een verzoening. 

 

Gevolgen van de nieuwe wet

Indien de Verzoeningscommissie Bouw wilt optreden als officieel geschillenorgaan, zal ze moeten beantwoorden aan bijkomende strenge eisen die voldoen aan de normen van de nieuwe wet. De Commissie hoopt dat de overheid haar blijft steunen zodat ze haar werk verder kan zetten in de toekomst.