Doorzoek volledige site
11 maart 2015 | EMMELIEN MONNENS

NAV juicht wetsvoorstel verzekeringsverplichting beroepsaansprakelijkheid toe

Architectenorganisatie NAV: “Verzekering beroepsaansprakelijkheid voor álle bouwpartners enigste garantie voor optimale bescherming consument.” Illustratie | Bart Degrande

Op het Bouwforum op Batibouw,verklaarde Federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters dat hij snel werk wil maken van een verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid voor alle bouwpartners. Tot op heden is deze verzekering enkel voor de architect bij wet verplicht. Het Grondwettelijk Hof oordeelde reeds in 2007 dat dit een discriminatie is ten opzichte van de architect. 

Verzekeringsverplichting beroepsaansprakelijkheid

In een reactie op de verklaring van minister Peeters, waarschuwt de Confederatie Bouw voor een mogelijk kostenverhogend en vertragend effect voor het bouwproces. Het NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, gaat hier echter niet mee akkoord. Volgens hen rekent de architect zijn hoger risico nu noodgedwongen ook al door aangezien hij als enige verplicht verzekerd is. Indien de rechtbank in solidum veroordeelt, moet de architect toch vaak voor de volledige vergoeding van de tegenpartij instaan wanneer de aannemer failliet is verklaard. Bovendien verhogen de polisbedragen van de verzekering van de architect omwille van dit hogere risico. In gevallen waarbij de rechtbank geen in solidum veroordeling uitspreekt en de aannemer niet verzekerd is en insolvabel blijkt, blijft de klant in de kou staan. Volgens het NAV moet de klant vaak zelf voor het verlies opdraaien. De organisatie is van mening dat de verzekeringsverplichting zijn vruchten zal afwerpen.

 

Voordelen

Het NAV is van mening dat de verzekeringsverplichting niet alleen zal spelen in het voordeel van architecten, die minder risico zullen lopen, maar ook in dat van de aannemers. Aannemers die op dit moment bijvoorbeeld in eigen naam werken, worden persoonlijk blootgesteld aan de risico's van hun beroepsactiviteit. Mits een gelijklopende verzekeringsverplichting, wordt hun privévermogen voldoende beschermd en worden persoonlijke drama's ingeperkt. Op die manier zou ook de consument optimaal beschermd worden.

 

Nieuw wetsvoorstel

Het NAV is naar eigen zeggen verheugd dat minister Peeters initiatief neemt om de verzekering beroepsaansprakelijkheid voor alle bouwpartners te verplichten en dat de aannemers bereid zijn te praten. Reeds in 2011 lag er een wetsvoorstel op tafel omtrent de verzekeringsverplichting, maar dit bleef tot op heden zonder gevolg. Eind 2014 diende CD&V hierover een nieuw wetsvoorstel in. Het NAV hoopt dat er nu snel stappen zullen ondernomen worden om het voorstel door te voeren.