Doorzoek volledige site
06 maart 2015

Unie Vlaamse Syndici deel van Charter duurzame samenwerking Regie der Gebouwen

Veel volk op de officiële voorstelling Illustratie | Bouwunie

Op 20 februari 2015 heeft UVS, de Unie van Vlaamse syndici, het Charter voor duurzame samenwerking met de Regie der Gebouwen ondertekend. In dit charter drukt zowel de Regie der Gebouwen als verschillende beroepsfederaties - waaronder dus nu ook UVS - hun gemeenschappelijke visie en engagement uit om in de toekomst op een meer duurzame manier samen te werken.

 

UVS is de 19de beroepsfederatie die zich bij het Charter aansluit. Het charter maakt deel uit van het integriteitsbeleid van de Regie der Gebouwen. Naast de integriteit komen thema’s aan bod zoals het naleven van de reglementering en de concurrentieregels, het correct omgaan met vertrouwelijke informatie, de veiligheid op de werven, de invoering van duurzaamheids- en ecologische criteria bij de gunning van opdrachten, de invoering van sociale clausules, het verhogen van de klantvriendelijkheid, de communicatie met buurtbewoners bij werven, enz.

 

Volgende partijen hebben het charter onderschreven:

-       de Regie der Gebouwen;

-       de Nationale Raad van de Orde van Architecten;

-       de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten;

-       de Franstalige en Duitstalige Raad van de Orde van Architecten;

-       de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (UPSI-BVS);

-       de Confederatie van immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen en CIB België);

-       het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV-IPI);

-       de Confederatie Bouw;

-       de Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (VBA);

-       de brancheorganisatie van advies- en ingenieursbureaus (ORI);

-       de federatie van de technologische industrie (Agoria);

-       de Beroepsvereniging van Architecten (BVA);

-       de Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van Belgïe (FAB);

-       de Vlaamse Architectenorganisatie (NAV);

-       de Bouwunie;

-       de Vlaamse Vastgoed Federatie (VVF)

-       Brussels Architects (ARIB)

-       de Kamer van Vastgoed-experten (KAVEX)

-       Nelectra

-       de Unie Vlaamse Syndici (UVS)

 

Het charter bevat bepalingen inzake:

 

-       de gunning van overheidsopdrachten (kwaliteitsvolle bestekken, integere concurrentie, onpartijdige gunning, transparantie en geen fraude en  corruptie);

-       het waar mogelijk openstellen van overheidsopdrachten voor lokale en middelgrote lokale bedrijven;

-       goede arbeidsomstandigheden en duurzaam personeelsbeleid met oog voor kansengroepen;

-       de betaling binnen strikte termijnen;

-       de naleving van de milieuwetgeving en het streven naar een zo laag mogelijke milieu-impact van de werven;

-       veilige en gezonde werven;

-       de kwaliteitsvolle uitvoering van en constructieve samenwerking met toezicht en inspecties;

-       het anticiperen en maken van afspraken en een professionele aanpak van problemen, risico’s en conflicten;

-       respect voor de dienstverlening van de klant;

-       communicatie met buurtbewoners bij werven;

-       de promotie en verspreiding van het Charter en periodiek overleg om het te evalueren en te laten evolueren in de tijd.

 

Het Charter wordt opgenomen als bijlage bij de bestekken van de Regie der Gebouwen en de aannemers die zich willen inschrijven voor een overheidsopdracht zullen voortaan ook dit Charter moeten ondertekenen om de daarin opgenomen principes te onderschrijven.