Doorzoek volledige site
06 maart 2015

Tijd dringt voor nieuw wetsvoorstel hervorming Orde van architecten

Tijd dringt voor nieuw wetsvoorstel hervorming Orde van architecten

NAV schaart zich achter het hervormingsvoorstel voor de Orde van architecten dat enkele N-VA Kamerleden opnieuw hebben ingediend. Het initiatief komt van N-VA Kamerleden Peter Luykx en Inez De Coninck. De grootste beroepsvereniging hoopt alvast op een snelle uitvoering.

“De communautaire discussies slepen al een tiental jaar aan, en ook tijdens Di Rupo I haalde geen enkel voorstel de finish”, aldus NAV-voorzitter Kati Lamens. “Nochtans bleek drie jaar geleden al uit een enquête dat 9 op de 10 Vlaamse architecten de verplichte bijdrage van de Orde te hoog vinden in verhouding tot de geleverde prestatie. De tijd dringt met andere woorden voor een hervorming. Dit voorstel komt bovendien tegemoet aan onze voornaamste bekommernissen: een efficiëntere structuur, een modernere tuchtspraak en een transparantere werking.”

Inefficiënt

NAV is van mening dat de Orde van Architecten, die iets meer dan 50 jaar geleden opgericht werd, efficiëntie mist, ter plaatse trappelt op het vlak van de deontologie en bovendien kostenverslindend is. Een modernisering dringt zich dan ook op. In 2012 onderschreven meer dan 1.400 architecten een actieplan van NAV. Daarin staan tien concrete werkingspunten om tot een betere Orde te komen. Ze pleiten onder meer voor een rationalisering van de zitpenningen en professionelere stages.

Meer armslag

In datzelfde jaar lanceerden NAV bij haar leden een enquête over dit thema. Daaruit bleek dat architecten een geactualiseerde deontologie willen en bijhorende tuchtprocedures die aangepast zijn aan de hedendaagse bouwwereld. 76% vond dat het kader achterhaald is in functie van de huidige bouwrealiteit. Ze willen meer mogelijkheden krijgen binnen constructies zoals PPS, DBFM en bouwteams.

Daarnaast vonden meer dan 9 op de 10 Vlaamse architecten de verplichte bijdrage van de Orde te hoog in verhouding tot de geleverde prestatie. Bijna de helft (46%) was ontevreden over de werking. Slechts 7% was volledig tevreden. Bijna het totale korps (93%) vond de verplichte bijdrage te hoog in verhouding met de geleverde prestaties.