Doorzoek volledige site
06 maart 2015 | HANNE GOOSSENS

Reynaers Aluminium peilt naar ambitie voor eigen woning

Reynaers Aluminium

Reynaers Aluminium heeft in januari 2015 een enquête uitgevoerd die peilde naar de manier waarop Belgen hun ambitie voor een eigen woning realiseren. Daaruit blijkt dat ruim de helft van de Belgen liever bouwt dan koopt en renoveert. Omwille van financiële redenen zal drie vierde toch kiezen voor een renovatie. 

In totaal hebben 611 Belgen deelgenomen aan de enquête die georganiseerd werd in samenwerking met onafhankelijk onderzoeksbureau iVox. Deze Belgen werden opgedeeld in drie categorieën. De eerste categorie zijn de dromers. Dat zijn jonge twintigers tot dertigjarigen die op een termijn van vijf jaar of langer een eigen woning ambiëren. De tweede categorie, de realo’s, zijn oude twintigers en jonge gezinnen tot 35 jaar die binnen een periode van minder dan vijf jaar een eigen woning willen verwerven. Tot slot zijn er de experten. Zij zijn 35 jaar en ouder en hebben al een eigen woning gekocht of gerenoveerd.

 

Prijskaartje

Reynaers Aluminium ziet dat de jongste generatie, de dromers dus, het meest optimistisch is. Zij geloven nog in de haalbaarheid van een eigen woning en dromen van een mooi renovatie- of bouwproject. Dat heeft vooral te maken met het feit dat zij een lening kunnen krijgen en jobzekerheid hebben. De dromers houden, in tegenstelling tot de andere twee categorieën, veel minder rekening met overheidssteun zoals premies, subsidies en fiscale voordelen. Een op vier denkt nog op fiscale steunmaatregelen van de overheid te kunnen rekenen om een eigen woning te verwerven. Bij de realo’s en de experten weegt het belang van de inbreng van de overheid veel zwaarder door. Bijna twee op drie zegt deze steun nodig te hebben om een eigen huis te kunnen bezitten. Bert Geerinckx, Algemeen Directeur van Reynaers Aluminium, verduidelijkt: “De vermindering van de overheidssteun heeft vooral een psychologisch effect op Belgen die tot eind vorig jaar nog rekenden op een forse woonbonus en andere overheidssteun voor de financiering van hun (ver)bouwproject. Dat is niet langer het geval bij jonge mensen die pas starten met het uitstippelen van hun financiële traject voor het verwerven van een eigen woning. Zij houden geen rekening meer met wat in het verleden aan voordelen speelde en vertrekken louter vanuit hun eigen mogelijkheden.”

 

Nieuwbouw of renoveren

Zowel de dromers als de realo’s en de experten verkiezen nieuwbouw boven een renovatieproject. Zo kunnen bouwers zelf een eigen concept realiseren, vooral gedreven door comfort. Ze vinden het belangrijk dat ze zich jarenlang geen zorgen meer hoeven maken om onderhouds- en herstellingskosten. Toch blijkt een eigen woning bouwen niet altijd haalbaar, aangezien 75% uiteindelijk een woning blijkt te kopen en te renoveren. Kopers kiezen uiteindelijk voor een renovatieproject om verschillende redenen, waarbij vooral de budgettaire redenen doorslaggevend zijn. Voor de realo’s en de experten is het ook belangrijk dat de werken in tijd gespreid kunnen worden en dat het mogelijk is om de werken zelf uit te voeren. Dromers vinden de charme van een bestaande woning vooral belangrijk.

Vooral de dromers hebben het voorlopig moeilijk om compromissen te sluiten. Bijna dubbel zoveel realo’s en experten dan dromers denken hun werk in de tijd te spreiden, een deel van de werken zelf te doen of een minder groot bouwproject te realiseren. Het is dus duidelijk dat de oudste groepen realistischer zijn doordat zij een duidelijke afweging maken tussen wat wenselijk en wat haalbaar is.

 

Ligging

De factoren die de locatie van een woning bepalen, blijken voor de drie groepen identiek. Op de eerste plaats komt wonen in een rustige omgeving, gevolgd door veel lichtinval, een eigen tuin, energie-efficiënt wonen en de nabijheid van winkels, scholen en werk. Wat opvalt, is dat ongeveer de helft van de ondervraagden in of vlakbij de stad wil wonen, maar dat dit voor ruim een derde onbetaalbaar is. Tenslotte staat iets meer dan de helft van alle Belgen open voor alternatieve woonvormen waarbij het samenwonen van verschillende generaties en co-housing met gedeelde faciliteiten de meeste mensen wel aanspreken.

“Wij onthouden uit deze studie een optimistische boodschap voor de toekomst. Jonge Belgen geloven duidelijk nog in de haalbaarheid van een woning en blijven dromen van een mooi renovatie of nieuwbouwproject. Wellicht worden hun dromen nog bijgesteld door de realiteit, maar de ambitie om over een eigen woonst te beschikken, blijft voor ruim twee op drie Belgen een feit”, concludeert Bert Geerinckx.