Doorzoek volledige site
06 maart 2015 | SIMON SCHREURS

Jef Van Oevelen tekent Van Celtshuis voor Bijzondere Jeugdbijstand in Antwerpen

Het motto ‘open communicatie’ krijgt zijn vertaling in inrichting, structuur en inplanting van de gebouwen.

Architectenbureau Jef Van Oevelen ontwierp in opdracht van Emmaus het Van Celsthuis. Dat is een voorziening binnen de Bijzondere Jeugdbijstand in het Antwerpse. Ze is gericht op meisjes van vier tot achttien jaar, en hun gezin die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden waarvoor tijdelijke residentiële of ambulante hulp noodzakelijk is. De architectuur van het gebouw staat daar volledig in functie van.

Men biedt 46 residentiële plaatsen binnen verschillende werkvormen: leergroepen, kamertraining, studiowonen en dagbesteding. Tot nu huisde de voorziening in een voormalig schoolgebouw, maar dat moest veranderen omwille van de groeiende vraag naar meer plaatsen en de nood aan een meer hedendaagse infrastructuur om optimaal verder te kunnen blijven werken.

 

De taal van de architectuur

Van Celst neemt jongeren op in een problematische situatie, privacy en discretie zijn dan ook een noodzaak. Het hele project is daardoor een evenwichtsoefening rond openheid en privacy, in alle geledingen. Het motto ‘open communicatie’ krijgt zijn vertaling in inrichting, structuur en inplanting van de gebouwen. Jongeren en bezoekers mogen immers niet het gevoel krijgen opgesloten te zitten maar worden net uitgenodigd om zich opnieuw te integreren. Gebouwen en hun inrichting hebben een ondersteunende functie in het individuele zorgtraject en zijn deel van de geboden continuïteit. De gebouwen bieden overzicht en een duidelijke structuur voor begeleiding en jongeren. 

GERELATEERDE DOSSIERS