Doorzoek volledige site
16 maart 2015 | SIMON SCHREURS

TAKE OFF in Gent komt van de grond

TAKE OFF in Gent komt van de grond Illustratie | Koen Van Damme
TAKE OFF in Gent komt van de grond Illustratie | Koen Van Damme
TAKE OFF in Gent komt van de grond Illustratie | Koen Van Damme
TAKE OFF in Gent komt van de grond Illustratie | Koen Van Damme
TAKE OFF in Gent komt van de grond Illustratie | Koen Van Damme

In Gent worden de kantoren van morgen gebouwd, of dat is toch de ambitieuze opzet van het TAKE OFF Project. Met TAKE OFF zal ter hoogte van Flanders Expo geleidelijkaan een heus kantoor– en wooncomplex uit de grond rijzen. Het eerste veld van de hand van Bontinck Architecture & Engineering en studiebureaus Tecon en Boydens werd in 2013 al opgeleverd.

Het veld bevat naast de twee kantoorgebouwen, die gericht zijn naar de verkeerswisselaar R4/Pégoudlaan, ook twee meergezinswoningen. Beide gebouwclusters beschikken over een eigen ondergrondse parking met gemeenschappelijke inrit. Een centrale groenas die doorheen heel het ontwikkelingsgebied van TAKE OFF loopt scheidt de clusters van elkaar. Erlangs ligt een elzenbroekbos dat integraal behouden werd en de drager van het natuurinrichtingsplan vormt, terwijl de rest van het terrein werd geherprofileerd tot duinlandschap. Droge grachten langsheen het elzenbroekbos bufferen het regewater.

 

Glooiende gevel

Kenmerkend voor de gebouwen is hun organische inplanting en vormgeving, naar verluidt helemaal in harmonie met het natuurlijke karakter van de omgeving en geënt op de glooiing van de flankerende weginfrastructuur. Voor een dynamisch karakter opteerde Bontinck Architecture & Engineering verder voor een golvende gevel die is opgebouwd uit een subtiel spel van open en gesloten gevelvlakken, waarbij door uniformiteit van materialen enerzijds, en door de eenvoud van het lijnenspel anderzijds, een evenwichtig patchwork ontstaat. De betonnen skeletstructuur tot slot geeft de vierlagige gebouwen de nodige flexibiliteit die onontbeerlijk is voor een complex dat pretendeert de kantoren van morgen te bouwen.