Doorzoek volledige site
17 maart 2015

Nieuwe wetgeving rond onkruidbestrijding in voege sinds begin 2015

Sinds begin 2015 is voor openbare diensten het gebruik van pesticiden voor bestrijding van onkruid op vele terreinen verboden. Deze nieuwe wetgeving heeft een  niet te onderschatten impact aangezien de aanwending van alternatieve methoden met hoge kosten gepaard gaat. Nevergreen onkruidvrije bestrating uit het gamma van Stradus Infra kan een antwoord bieden. 

Dit concept voorkomt immers onkruid in plaats van het te bestrijden en vormt een milieuvriendelijkere lange termijn oplossing die eveneens een aanzienlijke besparing op de onderhoudskosten  met zich meebrengt. Sinds 1 januari 2015 mogen openbare diensten slechts nog in zeer beperkte gevallen gebruik maken van pesticiden.

De verstrengde wetgeving volgt uit het ‘Besluit van de Vlaamse Regering houdende naderende regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaamse Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik’, dat dateert van 15 maart 2013 en gevolg geeft aan de Europese Richtlijn 2009/128/EG van 21 oktober 2009. De wet geldt niet alleen voor steden, gemeenten, OCMW's en andere openbare diensten – zoals spoorwegen, gewestwegen, waterlopen -, maar ook voor scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen.

 

De impact van de nieuwe regelgeving is niet te onderschatten

Onkruidbestrijding blijft noodzakelijk, niet alleen om esthetische redenen, maar ook ten behoeve van een duurzaam onderhoud van de infrastructuur en voor de veiligheid.Er zijn diverse alternatieve methoden om zonder gebruik van pesticiden onkruid te bestrijden. Zo kan men het ontstane onkruid verwijderen door middel van branden, borstelen of stomen.

Het inzetten van deze methoden is echter duurder dan onkruidbestrijding d.m.v. pesticiden.  Ze zijn arbeidsintensief, moeten meermaals per jaar herhaald worden en vereisen een investering in de nodige apparatuur zoals borstels, branders en stoommachines. Bovendien vragen deze technieken soms een aanpassing in de inrichting van het openbaar domein. Ook zijn deze methoden milieubelastend - denk aan de CO2-uitstoot en het energieverbruik dat ermee gepaard gaat – en moet voor het verwijderen van onkruid in de openbare ruimte de parking of voetpad vaak worden afgezet, wat verkeershinder veroorzaakt.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Eerdergenoemde methoden van onkruidbestrijding zijn allen gericht op de verwijdering van het reeds ontstane onkruid. Een alternatief is onkruid te voorkomen in plaats het te verwijderen. Dit kan door gebruik van Nevergreen onkruidvrije bestrating. Dit concept combineert betonstraatstenen met een verbrede voeg met een onkruidwerende voegmortel. Doordat bestrijding overbodig wordt, is Nevergreen een zeer milieuvriendelijke oplossing en kunnen besturen aanzienlijk besparen op hun onderhoudskosten. Alweer een bewijs dat voorkomen beter is dan genezen. Nevergreen onkruidvrije bestrating heeft overigens het voordeel dat het zeer snel te plaatsen is en dat de stenen doorgaans ook opbreekbaar zijn.

De keuze voor onkruidvrije bestrating staat niet gelijk aan inboeten op creativiteit. De keuze voor onkruidvrije bestrating betekent niet noodzakelijk een inboeten op creativiteit in het ontwerp. Binnen het Nevergreen gamma van Stradus Infra zijn meerdere steenformaten, -uitvoeringen en –kleuren mogelijk. De formaten 22x22 cm en 20x20 cm zijn overigens volledig conform het onlangs vernieuwde Standaardbestek 250 (SB 250 3.1) voor de wegenbouw.

En ook wat betreft de voegmortels is er keuze. Zo zijn ze in meerdere kleuren verkrijgbaar en biedt Stradus Infra – naargelang de toepassing - een epoxy- of een cementgebonden voegmortel aan. De cementgebonden variant komt ook volledig overeen met het Standaardbestek 250 (SB 250 3.1) voor de wegenbouw. Opdrachtgevers die een garantie willen dat het inwassen van de voegstenen goed verloopt kunnen ook hiervoor beroep doen op Stradus Infra, die deze service in onderaanneming aanbiedt. Diverse openbare diensten enthousiast over onkruidvrije bestrating als oplossing

Sinds de lancering van Nevergreen drie jaar geleden, zijn reeds diverse openbare diensten enthousiast na toepassing van het concept. Zo werd Nevergreen onkruidvrije bestrating reeds gebruikt bij de Handelsschool te Hasselt, Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef te Neerpelt en Hakkeveld te Alken. En recent werd Nevergreen ook toegepast op het oefenterrein van de brandweerschool PLOT te Genk en voor de Kloostertuin te Neerpelt.