Doorzoek volledige site
17 maart 2015 | SIMON SCHREURS

Neem deel aan de provinciale Cultuurprijs architectuur in Oost-Vlaanderen

Wim Depuydt was de winnaar van de jongste editie Illustratie | Foto: Wannes Nimmegeers

Dit voorjaar wordt de Cultuurprijs architectuur Provincie Oost-Vlaanderen 2015 uitgereikt. Projecten rond het thema ‘Herbestemming van historisch erfgoed’ kunnen hiervoor in aanmerking komen. De winnaar mag €5000 rijker huiswaarts keren.

Thema

Het thema van de provinciale prijs voor architectuur 2015 is 'Herbestemming van historisch erfgoed'. Het begrip 'historisch erfgoed' moet hier geïnterpreteerd worden in de ruime betekenis van het woord. Het omschrijft zowel – al dan niet beschermde – monumenten, religieus erfgoed, rurale architectuur, industriële bedrijfsgebouwen als ook sociale woonwijken. De focus van de projecten ligt op kwalitatieve actuele ingrepen die de intrinsieke architecturale uitstraling en historische relevantie van het oorspronkelijke gebouw respecteren en valoriseren.

 

Welke projecten komen in aanmerking?

Gerealiseerde projecten gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen. De projecten dienen in gebruik genomen te zijn vóór 15 april 2015. De stedenbouwkundige vergunning dient afgeleverd te zijn na 15 april 2008.

 

Wie kan deelnemen?

Architecten die ingeschreven zijn op de Tabel of de Lijst van Stagiairs van de Orde van Architecten van België.

 

Wat kan je winnen?

De laureaat wint een bedrag van €5000. Een eervolle vermelding is €2500 waard. De Oost-Vlaamse Provinciale Raad van de Orde van Architecten kent bovendien een prijs toe van €2500. De meest recente winnaars waren Wim Depuydt met de herbestemming van een voormalige school tot woonerf in Gent (Thema: Nieuwe woonvormen, 2013), Crepain Binst Architecture met de Campus Kantienberg van de Arteveldehogeschool in Gent (Thema: Niet residentiële gebouwen,2011) en Gert Somers / ONO-architectuur met een renovatieproject van tien woningen in Dendermonde (Thema: Meergezinswoningen, 2009)

 

Hoe neem je deel?

Bezorg ten laatste op 15 april 2015 het dossier (een digitale drager met max. 15 afbeeldingen met een begeleidende tekst en een kopie van de stedenbouwkundige vergunning) vergezeld van het inschrijvingsformulier naar: Dienst Erfgoed, PAC Het Zuid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.