Doorzoek volledige site
17 maart 2015 | SIMON SCHREURS

Buurschade : de aansprakelijkheden onder de loep

Buurschade is het derde meest voorkomende schadegeval waarmee Protect als beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van ontwerpers en andere bouwprofessionelen wordt geconfronteerd bij de behandeling van schadegevallen. Dit artikel vat de essentie van hun bulletin samen.

Hoewel bij eventuele fout en causaal verband het hoofdzakelijk de aannemer zal zijn die verantwoordelijk is voor de schade door de materiële handelingen die hij stelt op de werf, blijken architect en ingenieur (en in mindere mate ook de veiligheidscoördinator wanneer er menselijke schade is ) ook niet gespaard van vorderingen en een verantwoordelijkheid. Vaak wordt daarbij klakkeloos het deskundig verslag gevolgd zonder dat rekening wordt gehouden met het causaal verband tussen schade en fout. De controletaak van de architect en/of ingenieur is daarbij vaak de stok om te slaan.

 

Arbitrair

De weging van de ernst van de respectievelijke fouten gebeurt volledig arbitrair door de deskundige die daarin vaak gevolgd wordt door de rechtbank. Niet altijd kan er ook effectief een objectieve technische reden gevonden worden voor deze procentuele verdeling. Onafgezien van de aansprakelijkheden, is er ook niet altijd een correcte beoordeling van de schade.

Aan de hand van twee casussen toont Protect aan dat een eenduidig antwoord omtrent aansprakelijkheden inzake nabuurschade niet bestaat. Er is een grote diversiteit in beoordeling en veel is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het dossier en de rechtbank waarvoor men de zaak pleit. Wel is het duidelijk dat er vaak kritische bedenkingen kunnen gemaakt worden bij de uitspraken die worden gedaan.

Het volledige bulletin, inclusief casi, kan u hier terugvinden.