Doorzoek volledige site
26 maart 2015 | JEROEN SCHREURS

Kansen voor transitie in de zorgvastgoedfinanciering

De overheidsinvesteringen in de zorginfrastructuur staan on hold,de zorgsector trekt aan de alarmbel. Is een dramatische stijging van de dagprijs nog de enige optie om kwaliteit van wonen en zorg te garanderen? Wonen Na 60 nodigt de sector uit in het gloednieuwe WZC van zorgcampus Edouard Remy in Leuven om na te denken over de haalbaarheid van (nieuwe) financieringsvormen.

Vorig jaar maakte de ouderenzorgsector in Nederland met een extreem en doorgedreven bezuinigingsbeleid van extramuralisering en scheiden van wonen en zorg een ware Copernicaanse revolutie door. De sector had het bijzonder moeilijk, maar er dienden zich ook nieuwe kansen aan. Daniëlle Harkes, manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in Nederland schetst de die moeilijkheden en kansen, daarna komen een aantal praktijkvoorbeelden uit Belgie aan bod. Inclusie Invest bijvoorbeeld, is een coöperatieve vennootschap die aangepaste woonvormen bouwt voor mensen met een beperking. Dat resulteert in kleinschalige woonvormen, in nauwe aansluiting met het bestaande sociaal netwerk. Wim Bijnens, afgevaardigd bestuurder van Inclusie Invest, deelt zijn ervaringen met de praktijk van het coöperatief beheren en financieren van zorgvastgoed.

Het OCMW van Schoten bouwde in 2007 via een PPS-formule 110 zorgflats, een dienstencentrum en een centrum voor dagverzorging. Het project werd door de toekomstige bewoners gefinancierd via uitgifte van een obligatielening. Guy Patteet was op dat ogenblik OCMW-secretaris en aanjager van het project. Hij blikt terug op het proces en evalueert. Vervolgens illustreert Ronald De Buck, afgevaardigd bestuurder vzw Woon- en Zorgcentra De Foyer, aan de hand van financieringscase ‘WZC De Zilvermolen’ hoe een financieel gezonde organisatie en innovatieve, kwaliteitsvolle zorg hand in hand kunnen gaan. Door creatief om te gaan met de financiering, slaagde de organisatie er zelfs in om de dagprijzen voor haar nieuwe assistentiewoningen €7 lager te houden. Stéphane Vermeulen, director Healthcare bij VK Architects & Engineers sluit tenslotte de dag af met zijn visie op bouwen in de zorg anno 2015.

 

Programma

13u30 Ontvangst in Woonzorgcentrum Edouard Remy en rondleiding op de zorgcampus door VK Architects & Engineering en BA-P - Bureau voor Architectuur en Planning

14u30 Verwelkoming door Anneleen Vandenberk, Kenniscentrum 60plus

14u35 Peter Bernaers, Directeur WZC Edouard Remy OCMW Leuven Hoe een nieuwbouwproject kan zorgen voor dynamiek in het zorg- en organisatiemodel

14u45 Daniëlle Harkes, manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Nederland De Nederlandse ouderenzorg in transitie; nieuwe arrangementen en financiering

15u10 Wim Bijnens, afgevaardigd bestuurder Inclusie Invest Coöperatief beheren en financieren van zorgvastgoed vanuit de prak tijk

15u30 Pauze

15u45 Guy Patteet, OCMW-secretaris Schoten op rust Ervaringen met bouwen in de zorg via een PPS-formule

16u05 Ronald De Buck, afgevaardigd bestuurder vzw Woon- en Zorgcentra De Foyer Financieringscase ‘WZC De Zilverberk’

16u25 Stéphane Vermeulen, director Healthcare VK Architects & Engineers Visie op de toekomst van bouwen voor de zorgsector & afsluiting van het symposium

16u35 Netwerkmoment met drank & hapjes: naar meer kruisbestuiving binnen de bouw- en zorgsector

 

Extra informatie

Deelname is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan u hier:

Snel zijn is de boodschap!

Doelgroep: architecten, studiebureaus, steden en gemeenten, OCMW’s, zorggroepen, projectontwikkelaars, e.a.

Locatie: De Pintelier, WZC Edouard Remy, Andreas Vesaliusstraat 10, 3000 Leuven

Parkeren: U kan parkeren in de openbare parking Sportoase van de Philipssite of in de parking van het station van Leuven. Beiden zijn gelegen op wandelafstand

Openbaar vervoer: Het station van Leuven ligt op wandelafstand

www.wonenna60.be