Doorzoek volledige site
01 april 2015 | WOUTER VAN DEN BOSSCHE

Architectuurboek Vlaanderen 2016 zoekt inzendingen

In 2016 brengt het Vlaams Architectuurinstituut alweer een nieuwe editie uit van het Architectuurboek Vlaanderen. Deze publicatie brengt enerzijds de algemene architectuurproductie en anderzijds de individuele projecten van architecten uit Vlaanderen, Brussel en de rest van de wereld in kaart. De komende editie zal bijzondere aandacht vestigen op innoverende projecten in verstedelijkte regio’s. 

Bouwen in de stad

De titel van de volgende editie van het Architectuurboek Vlaanderen luidt ‘Samen stad maken: nieuwe programma’s – nieuwe collectiviteiten’. De uitdaging om projecten te ontwikkelen voor verdichting met een intelligente mengeling van functies wint namelijk ook in Vlaanderen meer en meer aan belang. Alle partijen die met het bouwproces te maken krijgen –of het nu bouwheren, projectontwikkelaars, architecten of maatschappelijke organisaties zijn– dragen een gedeelde verantwoordelijkheid voor een geïntegreerde visie op stedelijke en landschappelijke ontwikkeling.

 

Innovatie staat centraal

Het Vlaams Architectuurinstituut nodigt daarom al deze betrokken partijen uit om projecten van ‘bijzondere architecturale kwaliteit’ in te zenden. Het zwaartepunt daarvoor ligt vooral bij projecten die nieuwe manieren van wonen en werken in de stad aanbieden. Het Architectuurboek Vlaanderen plaatst architectuurproductie namelijk ook telkens in de context van de huidige maatschappelijke, politieke en ruimtelijke ontwikkelingen.

 

Inzenden kan digitaal en op papier

Wie mee het beeld van de architectuur uit en in Vlaanderen en Brussel wil helpen bepalen, kan vanaf 20 april 2015 zijn inzending(en) digitaal opladen via de website van het Vlaams Architectuurinstituut. Ten laatste tegen 29 april 2015 moeten alle inzendingen zowel digitaal als op papier ingeleverd zijn.