Doorzoek volledige site
09 april 2015 | WOUTER VAN DEN BOSSCHE

RECHTZETTING: Vlaanderen wil meer waterbewust bouwen

Illustratie | stad Damme
Illustratie | De Vlaamse Architectenorganisatie

In het artikel 'Vlaanderen wil meer waterbewust bouwen' dat online verscheen op 1 april 2015, slopen enkele feitelijke onjuistheden. Via deze weg publiceren we een rechtzetting met de correcte informatie. 

Sinds de gewestelijke verordening hemelwater uit 2013 is het verplicht om bij nieuwbouw, herbouw en uitbreidingen een systeem te implementeren dat het hemelwater recupereert en doorvoert naar de bodem van het eigen terrein. Sinds deze nieuwe wet organiseert de Vlaamse Architectenorganisatie NAV elk jaar lezingen over waterbewust bouwen onder leiding van een gespecialiseerde consulent.

 

Overstromingen en drinkwaterschaarste

Julie Alboort, consulent Waterbewust Bouwen van de NAV, windt er geen doekjes om: Vlaanderen staat voor een hele reeks maatschappelijke uitdagingen die verband houden met water. Onder andere door de klimaatopwarming wordt het risico op overstromingen elk jaar hoger en is het dus belangrijk voor architecten om waterrobuuster te bouwen, zodat schade aan gebouwen zoveel mogelijk beperkt wordt. “Maar ook het drinkwater wordt schaars. Dit is een tweede belangrijke uitdaging voor de bouwsector,” aldus Alboort.

 

Waterbeheersing als uitgangspunt

Dat de waterproblematiek voor architecten en bouwheren een grote uitdaging is, bewijzen de vele vragen die de NAV krijgt over de toepassing van de nieuwe wetgeving en de technische implementatie ervan via infiltratiesystemen in brouwprojecten. Daarom bracht de organisatie in 2014 het boekje Waterrobuust Bouwen (link) uit, waarin een aantal praktijkvoorbeelden als referentie zijn opgenomen. Maar volgens Alboort is het vooral de mentaliteit die moet veranderen: “Waterbeheersing dient niet benaderd te worden als een noodzakelijk kwaad, maar als een randvoorwaarde of zelfs een uitgangspunt in het ontwerp.” Architecten mogen de waterproblematiek niet uit de weg gaan, maar moeten van bij het begin op zoek naar een creatieve manier om duurzaam en efficiënt waterbeheer te integreren in hun ontwerp.  

 

Vlaanderen extra kwetsbaar

Vlaanderen is erg vatbaar voor wateroverlast door de dichte bebouwing en de vele gebouwen in overstroombare gebieden. Dit in combinatie met natte winters, zomers met felle buien en een algemene stijging van de zeespiegel door de klimaatopwarming maakt dat Vlaanderen van wateroverlast een prioriteit moet maken. Het project Consulent Waterbewust Bouwen van de Vlaamse Overheid ondersteunt architecten via een helpdesk, het verspreiden van informatie en de organisatie van infosessies, cursussen en congressen. Zo vond op dinsdag 24 maart 2015 op de Vlario-dag een lezing plaats over de infiltratie van regenwater en waterrobuust bouwen en kan u tijdens Arch@Work (24/04) en op de Energie- en Klimaatdag (07/05) een infosessie bijwonen. Vanaf 27 april kunnen architecten de infiltratiewaaier bestellen voor informatie over de implementering van de nieuwe verordening rond hemelwater.