Doorzoek volledige site
08 april 2015

Vlaanderen wil toch een nieuwe Bouwmeester: regering keert op stappen terug

Peter Swinnen was Vlaams bouwmeester van 2010 tot begin 2015. Illustratie | Jimmy Kets.
‘Kunst in opdracht’ behoort voortaan niet meer tot de bevoegdheid van de Bouwmeester. Een van de resultaten van die opdracht is dit 28 meter lange, in 2013 gerealiseerde ‘Portret in Speed Disk’ van de Zwitserse kunstenares Maya Roos in Aalst.' Illustratie | Stijn Bollaert

"Vlaanderen gaat dan toch voor één Bouwmeester, weliswaar gesteund door een adviesraad. Hij komt zelfs rechtstreeks onder de voogdij van de minister-president," dat meldt Geert Sels in De Standaard en en wordt bevestigd door het kabinet van Vlaams minister-president Bourgeois (N-VA). 

"Net als Elvis blijft de Vlaamse Bouwmeester bestaan. Dat is een terugkeer naar de situatie voor het regeerakkoord. Daarin stond dat de Bouwmeester zou worden vervangen door een expertencollege, gekozen door het middenveld. De Vlaamse regering keert dus op haar stappen terug en houdt rekening met een brede rondvraag in de bouwwereld (DS 18 maart). Dat blijkt uit een breed gedragen intern document in regeringskringen, dat deze krant kon inkijken.

Het uitgangspunt is helder. Ook in de toekomst komt er één Bouwmeester. Die krijgt een onafhankelijke positie, maar zijn vrijheid wordt hier en daar wel aangepast. Hij zal toch iets meer in het gelid moeten lopen van zowel de brede sector als van de overheid.

De regeringsleden zijn het er over eens dat de Bouwmeester het best een onafhankelijke positie inneemt. Nochtans moet hij meer een ‘people­manager’ worden dan in het verleden. Hij moet er zich rekenschap van geven dat hij deel uitmaakt van de Vlaamse overheid en dient zich daar ook naar te gedragen. Die attitude heeft voorrang op inhoudelijke competenties. Blijkbaar was de vrijheid die de vorige Bouwmeester zich toe-eigende om zich te mengen in het publieke debat een stapje te ver.

Binnen die beperkingen blijft de Bouwmeester wel aan het hoofd van de organisatie staan. Er komt wel degelijk een expertengroep, maar die staat ten dienste van hem. Het is geen permanent orgaan; de groep komt enkele keren per jaar samen. De groep geeft advies en is beschikbaar als klankbord.

De derde pijler van de werking is het Team Vlaamse Bouwmeester, waar de kennis en expertise samenzitten. Het ondergaat een kleine wijziging. Het gedeelte ‘kunst in opdracht’, over kunst in de openbare ruimte, wordt eruit gelicht en gaat deel uitmaken van het Cultuurdepartement.

 

Begeleider

Het akkoord van de Vlaamse regering houdt rekening met alle strekkingen binnen de bouwsector. De meer theoretische richting heeft de onafhankelijkheid in de wacht gesleept die ze wou. Naar de bouwers zelf, die kritiek hadden op de toekenning van opdrachten, is evenzeer geluisterd. Op hun vraag wordt de Bouwmeester meer een begeleider dan een beslisser. Hij moet expliciet de prijs-kwaliteitsverhouding laten gelden bij publieke gebouwen.

Ook de plaats van waaruit de Bouwmeester zal opereren, is herzien. Er is lang van uitgegaan dat hij bij minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) zou worden ondergebracht. De diensten zouden dan deel uitmaken van het departement Ruimte. Maar op voorzet van de bouwwereld komt de Bouwmeesterwerking rechtstreeks onder toezicht van minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Zo heeft ze het meeste gewicht achter zich. Bovendien kan ze zich vanuit die overkoepelende positie laten gelden in bevoegdheden van andere ministers zoals Zorg, Economie, Wonen, Cultuur, Erfgoed en Gebiedsontwikkeling. Om op al die domeinen te kunnen ingrijpen, is het nodig om alle leden van de regering vanuit een gelijkwaardige positie te kunnen aanspreken.

Op basis van het huidige akkoord komt er een gedetailleerde conceptnota. Als die helemaal uitgeklaard is, wordt een vacature voor een nieuwe Bouwmeester uitgeschreven. Na het onverwachte ontslag van Peter Swinnen, wordt de functie waargenomen door zijn adjunct."