Doorzoek volledige site
08 april 2015 | KEVIN MOENS

NAV hoopvol over contouren Vlaams Bouwmeester 2.0

NAV, de grootste Vlaamse architectenorganisatie, is hoopvol over de contouren die zich aftekenen rond de nieuwe invulling van de functie van Vlaams Bouwmeester. “Onze suggesties die we in het stakeholdersoverleg op tafel hebben gelegd, worden duidelijk gehoord."

"De Bouwmeester blijft onafhankelijk, maar krijgt geen carte blanche. Hij wordt meer begeleider dan beslisser en moet rekening houden met de prijs-kwaliteitsverhouding bij publieke gebouwen. We willen immers dat de toekenning van opdrachten op een meer evenwichtige manier gebeurt. Bovendien vinden we dat de Bouwmeester bruggen moet kunnen slaan tussen bevoegdheden van verschillende ministers zoals Zorg, Economie, Wonen, Cultuur, Erfgoed en Gebiedsontwikkeling. We zijn daarom blij dat in tegenstelling tot eerdere berichten de functie niet wordt ingekapseld in het departement Omgeving, maar rechtstreeks onder de minister-president.”

De krijtlijnen van de nieuwe functie-omschrijving staan te lezen in een gelekt intern document waarover overeenstemming bestaat binnen de Vlaamse regering, zo schrijft de krant De Standaard. Op basis van het huidige akkoord zou er nu een gedetailleerde conceptnota worden gemaakt. Als die helemaal uitgeklaard is, wordt een vacature voor een nieuwe Bouwmeester uitgeschreven.

 

Voorstellen NAV rond Vlaams Bouwmeester goed onthaald

“Reeds in het najaar van 2014 lanceerden wij 10 voorstellen voor een vernieuwd en gedragen bouwmeesterschap. De nota mocht op een breed draagvlak rekenen tijdens het stakeholdersoverleg dat de Vlaamse overheid recent organiseerde,” aldus NAV. “Essentieel voor ons is dat het nieuwe college bruggen bouwt tussen verschillende domeinen.”

 

“Praktiserend architect opnemen in expertengroep”

Ook in de nieuwe functieomschrijving is sprake van een expertengroep, maar dan ten dienste van de Bouwmeester, en niet in de plaats ervan. Om de taakomschrijving van de Vlaams Bouwmeester op een goede wijze in te vullen, zijn voor NAV binnen die groep diverse competenties noodzakelijk. “Kwaliteit van architectuur heeft immers betrekking op verschillende deelaspecten: architectuur, stedelijke ontwikkeling, ontwikkeling van het platteland, het erfgoed, cultuur, leefmilieu, de mobiliteit die alles met elkaar verbindt, visie en beleid op wonen, enz. Deze diverse competenties en deelaspecten moeten ook doorwerken in de keuze van de samenstelling de expertengroep. Een eerste en evidente voorwaarde voor ons is dat daarin minstens een praktiserend architect aanwezig moet zijn.”


Vlaamse regering houdt rekening met brede rondvraag in bouwwereld

In het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering stond te lezen dat de Vlaams Bouwmeester zou worden vervangen door een expertencollege, gekozen door het middenveld. De Vlaamse regering keert nu dus enigszins op haar stappen terug, en houdt rekening met een brede rondvraag die ze heeft gehouden in de bouwwereld.