Doorzoek volledige site
24 augustus 2010 | RAF LINMANS

Mertens Architecten ontwierp nieuwe hoofdzetel voor bouwbedrijf Ivens in Antwerpen

Bouwbedrijf Ivens richtte zich tot Mertens-architecten voor het ontwerpen van een nieuwe hoofdzetel met kantoorruimten en werkplaatsen in Antwerpen. In het gebouw zullen administratieve diensten, personeelsruimten en een bedrijfswoning hun plaats vinden.
NV Ivens richtte zich tot Mertens-architecten voor het ontwerpen van een nieuwe hoofdzetel met kantoorruimten en werkplaatsen. In het gebouw zullen administratieve diensten, personeelsruimten en een bedrijfswoning hun plaats vinden.  

Het gebouw is opgedeeld in twee volumes: een laag, gesloten volume waar de personeelsruimten zijn ondergebracht en aan de andere zijde een hoger open volume waar de administratieve diensten zijn gesitueerd. Het administratief gedeelte heeft een open planopbouw om maximale flexibiliteit te garanderen. Centraal in deze ruimte staan een kern waar alle verticale circulatie en sanitaire delen zijn ondergebracht. Dit volume is opgetrokken in de vorm van een tank en is van overal in het gebouw zichtbaar. 

Een van de belangrijkste uitdagingen van dit project was het ontwikkelen van een functioneel een gebouw met een strakke en sobere uitstraling waar toch de activiteiten van de opdrachtgever in worden uitgestraald. Dit werd gerealiseerd door gebruik te maken van een zeer open planopbouw en te spelen met open en gesloten ruimten, hetgeen zorgt voor telkens wisselende zichten op de omgeving. 


    


Voor de gevels werd gebruik gemaakt van architectonisch beton en Cortenstaal. Dat duurzaam bouwen een aandachtpunt is blijkt uit het feit dat de kantoren voorzien zijn van koelplafonds, het gebouw zonnewering kreeg en het geheel met zonnepanelen uitgerust werd.