Doorzoek volledige site
20 april 2015 | KEVIN MOENS

A@W 2015: Waterbewust bouwen met Wienerberger

Illustratie | A@W 2015

Kleiklinkers laten het hemelwater in de bodem infiltreren. Omdat steeds meer open terrein wordt ingenomen voor bebouwing of verhardingen, krijgt regenwater minder kans om in de bodem te infiltreren. Nieuwe verhardingen worden daarom het best uitgevoerd in waterdoorlatende of waterpasserende materialen. Wienerberger toont hoe je dat best doet in hal 4 en 5. 

Waterdoorlatende voegen

Wienerberger heeft kleiklinkers ontwikkeld met waterdoorlatende voegen. Daarmee is minimaal 10% van de verharde oppervlakte waterdoorlatend door de voegen. Zo krijgt het water de kans om langzaam en op een natuurlijke manier in de bodem te infiltreren. Slechts een beperkt gedeelte van het hemelwater moet nog langs de riolering worden afgevoerd. Wienerberger verzorgt de inleg in de centrale tafels in de loungezones met verschillende soorten kleiklinkers. 

 

Locatie: hal 4 & 5.