Doorzoek volledige site
17 april 2015 | KEVIN MOENS

A@W 2015: Seminaries Wat te doen met hemelwater?

Illustratie | A@W 2015

 Vlaanderen staat voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen, waaronder de klimaatverandering en de toenemende verharde oppervlakte, die allebei onder meer een toenemend overstromingsrisico met zich meebrengen. Dit brengt ook uitdagingen met zich mee voor de bouwsector. NAV en AiNB focussen tijdens de infosessie op het infiltreren van hemelwater en het waterrobuust (overstromingsveilig) bouwen.

Toelichting nieuwe tool ‘Infiltratiewaaier’ en infiltratie-systemen bij woningbouwprojecten

Ir.-arch. Julie Alboort, waterconsulent NAV

De nieuwe Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater zet maximaal in op het vasthouden van hemelwater door toepassing van de drietrapsstrategie van vasthouden, bufferen en afvoeren. De klemtoon ligt hierbij op het ter plaatse houden en het rechtstreeks in de grond laten infiltreren van hemelwater. Het infiltratieverhaal blijft voor de meeste architecten (relatief) nieuwe materie en ook de markt in infiltratiesystemen is nog in volle ontwikkeling. De zoektocht naar hét ideale infiltratiesysteem in een project is hierdoor niet altijd gemakkelijk. Deze sessie stelt de Infiltratiewaaier voor en een overzicht van de verschillende types infiltratiesystemen die bij woningbouwprojecten toegepast kunnen worden. Ook enkele praktijkvoorbeelden komen aan bod.

 

Creatief omgaan met (regen)water

Luc Wallays, landschapsarch./ruimtelijk planner – OMGEVING

De klimaatverandering en de principes van duurzaamheid leiden ertoe dat er meer ruimte voor water in de stad gemaakt moet worden. Water kan de stad en zijn bewoners bovendien heel wat kwaliteiten bieden. Als landschapsarchitect en ruimtelijk planner toont Luc Wallays aan de hand van casestudies hoe OMGEVING interdisciplinair omgaat met (regen) water binnen de stedelijke context.

 

Waterrobuust bouwen - bouwconcepten voor overstromingsveilig bouwen

Ir.-arch. Julie Alboort, waterconsulent NAV

 

Waterrobuust bouwen - referentieprojecten De Assels

Arch.Bart Cobbaert, architect – Denc!-Studio

Architect Bart Cobbaert van Denc!-studio bespreekt een project gesitueerd in overstromingsgevoelig gebied in Drongen. Het betreft de bouw van twee vrijstaande eengezinswoningen die ontworpen zijn als verschillende entiteiten. Ze rusten allebei op stalen kolommen, maar krijgen een verschillende afwerking.

 

Waterrobuust bouwen - ref. project Paalwoning V-DA

Interieur-arch.Sebastiaan Leroy, B-Bis Architecten

Dit project werd gerealiseerd in mogelijk overstromingsgevoelig gebied aan de rand van Leest. B-bis architecten kwam in de ontwerpfase vrij snel tot een woning die verdiepinghoog op palen rust. Zo kon het bureau een antwoord bieden op het overstromingsrisico en een fantastisch uitzicht op de omgeving creëren.

 

Locatie: Kortrijk Xpo Meeting Center

Tijdstip: vrijdag 24 april 2015 van 10.30- 12.00