Doorzoek volledige site
20 april 2015 | WOUTER VAN DEN BOSSCHE

3 op de 10 werknemers zijn onproductief door werkomgeving

Illustratie | Leesman
Illustratie | Leesman

Een recente studie heeft uitgewezen dat 30% van de werknemers van oordeel is dat hun werkomgeving hen belemmert in hun productiviteit. Het onderzoek werd gevoerd door Leesman, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het meten van de effectiviteit van werkomgevingen. Uiteraard is hier ook een rol weggelegd voor architecten, die mee de ruimtelijke vormgeving van de kantoren bepalen. 

Grootschalig onderzoek

Over een periode van vijf jaar bevroeg Leesman wereldwijd 88 000 werknemers over de kantoren waarin ze werken. Voor de enquête moesten de ondervraagde werknemers hun werkomgeving beoordelen volgens verschillende criteria. Enerzijds werd gepeild naar de ondersteuning van 21 verschillende activiteiten waaronder individuele werkzaamheden, samenwerkingsmogelijkheden en meetings. Ook de concrete eigenschappen van de kantoorgebouwen zoals temperatuur, akoestiek en licht, maar ook algemene hygiëne, parkeren en beveiliging werden beoordeeld.

 

Productiever maar ook trotser

De resultaten van de studie werden vervolgens verwerkt in de zogenaamde Leesmanindex. Dit beoordelingssysteem is het grootste in zijn soort en geeft elk bedrijf een score op honderd voor de effectiviteit van de werkomgeving. Opvallend is dat slechts 32 van de 750 onderzochte gebouwen hoger scoren dan 70/100 en daarmee het Leesman+ certificaat krijgen. Een ander opvallend resultaat is dat 86% van de werknemers uit de bedrijven die het best scoren aangeven trots te zijn op hun organisatie. Bij de bedrijven die het slechtst scoren is dat amper 25%.

 

Goed ontwerp voor hogere productiviteit

Gideon van der Burg, Managing Director bij Leesman, vat de resultaten als volgt samen: “De Leesmanindex (…) meet de relatie tussen het gebouw en de gebruikers daarvan. Hoe hoger de score op de index, hoe hoger hun persoonlijke gevoel van productiviteit. En door als bedrijf werknemers goed te ondersteunen en faciliteren, blijken deze niet alleen productiever te zijn, maar dus ook trotser.” Het mag dus duidelijk zijn dat de kwaliteit van kantoren een cruciale invloed heeft op de productiviteit van werknemers. Deze studie onderstreept eens te meer dat kantoorgebouwen met een goed uitgedacht ontwerp ook de productiviteit van het bedrijf ten goede komen.