Doorzoek volledige site
21 april 2015 | JEROEN SCHREURS

Voorschrijven van metselstenen

Illustratie | Belgische Baksteenfederatie

De Technische specificaties of STS zijn referentiedocumenten die in België een aanvulling vormen op de normen, de technische voorschriften en Technische voorlichtingen van het WTCB. De herziening van de STS 22 ‘Metselwerk voor laagbouw’ bevat onder meer technische voorschriften voor metselstenen. Vermits vaak naar deze voorschriften verwezen wordt in bestekken, moeten zowel de aannemer als de bouwheer ze goed kennen.

De STS 22 zijn van toepassing op metselwerk dat uitgevoerd werd met:

  • metselstenen (stenen of blokken) die voldoen aan de geharmoniseerde normen NBN EN 771-1 tot 6
  • mortel die voldoet aan de geharmoniseerde norm NBN EN 998-2 en ter plaatse aangemaakte mortel
  • toebehoren die voldoen aan de geharmoniseerde normen NBN EN 845-1 tot 3.

De aanbevelingen uit de STS zijn volledig conform de geharmoniseerde Europese normen en de regels voor de CE-markering. De STS hernemen de belangrijkste voorschriften voor het ontwerp en de uitvoering van metselwerk uit de verschillende referentiedocumenten (Eurocodes, normen ...), aangevuld met aanbevelingen, plaatselijke gebruiksvoorschriften en regels van de kunst.

De STS 22 geven de technische voorschriften op voor metselstenen die courant voorgeschreven worden in openbare en private bestekken en die in aanmerking kunnen komen voor een productcertificatie (BENOR, ATG ...).

De verplichte CE-markering geeft enkel aan dat de fabrikant garandeert dat de essentiële productkenmerken voldoen aan de verklaarde prestaties. De vrijwillige certificatie (BENOR, ATG ...) biedt de meerwaarde dat ze aantoont dat het product conform een voorschrift is dat bijvoorbeeld tot doel heeft om de gebruikers beter te beschermen, de verwachtingen van de markt bij te stellen of het gemeenschappelijke (economische) belang te verhogen. Deze objectieven vertalen zich in een aantal kwaliteitsdoelstellingen die vastgelegd worden in voorschriften en interne- en externe controleprocedures.

We willen erop wijzen dat de taken van een certificatieorganisme verder rijken dan deze van genotificeerde organismen in het kader van de CE-markering. Een ander voordeel dat het gebruik van gecertificeerde producten (BENOR, ATG ...) biedt, is dat ze niet verplicht onderworpen moeten worden aan een controle bij ontvangst op de bouwplaats.

 

Lees dit artikel verder op de website van het WTCB

GERELATEERDE DOSSIERS