Doorzoek volledige site
21 april 2015 | KEVIN MOENS

Postacademische opleiding Energie-efficiëntie in de industrie van UGent start op 13 mei 2015

Na het succes van de drie vorige edities, biedt de UGent een vernieuwde en geüpdatete versie van de cursus Energie-efficiëntie in de industrie aan. Dit topic verdient een continue aandacht en kan een bedrijf veel geld besparen. De opleiding richt zich specifiek tot iedereen die betrokken is bij energieprojecten en energiebeheer in de industriële context. Het niveau van voorkennis is dat van industrieel of burgerlijk ingenieur.

Vier Modules

De opleiding zal in 4 modules de deelnemer wegwijs maken in de verschillende mogelijkheden om energie-efficiëntie in het bedrijf te verhogen. Het verloop van de modules ziet er als volgt uit:

  • Module 0: Basisbegrippen (13, 20 en 27 mei 2015)
  • Module 1: Warmteproductie en –transport (3, 10 en 17 juni 2015)
  • Module 2: Thermische machines (24 september, 1, 8 en 15 oktober 2015)
  • Module 3: Elektrische netten en aandrijvingen (22 en 29 oktober, 12 en 19 november 2015)
  • Module 4: Energiebeheer en -beleid (26 november, 3, 10 en 17 december 2015)

Er wordt vertrokken van de basiskennis omtrent thermodynamica en energieconversie en in de eerste module wordt ingegaan op de nieuwe technieken die worden ontwikkeld zowel voor de productie, het transport en het gebruik van warmte. De tweede module legt het verband tussen warmte en arbeid, terwijl de derde module de efficiënte productie van arbeid en het gebruik van elektrische energie behandelt. In de laatste module worden de economische en beleidsaspecten van energiebesparing en klimaatverandering behandeld.

 

Theorie & praktijk

Bij de samenstelling van het programma werd erover gewaakt een evenwichtig aanbod uit te werken tussen fundamentele en praktische kennis. In iedere module wordt vertrokken van de fundamentele wetmatigheden om de technische ontwikkelingen te onderbouwen. Iedere module eindigt met de behandeling van een aantal voorbeelden, waarbij deze technieken in een bedrijf in praktijk werden gebracht of waar de deelnemers zelf cases kunnen uitwerken.

 

Doelpubliek

De opleiding is in hoofdzaak bedoeld voor energie-intensieve bedrijven en richt zich specifiek tot iedereen die betrokken is bij energieprojecten en energiebeheer in de industriële context. Naast de procesingenieur kan deze opleiding ook een meerwaarde betekenen voor energieverantwoordelijken of -coördinatoren, REG-verantwoordelijken, adviesbureaus, auditbureaus, beleidsverantwoordelijken en investeerders.

 

Alle info omtrent de opleiding vindt u hier terug.