Doorzoek volledige site
22 april 2015 | KEVIN MOENS

Oplaadmodule Architectuurboek Vlaanderen N°12 online

Sinds kort kan u uw projecten voor het Architectuurboek Vlaanderen N°12 digitaal opladen. De deadline is 29 april. Voor editie 2016 van het Architectuurboek Vlaanderen nodigt het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) architecten, stedenbouwkundige ontwerpers, landschapsarchitecten, opdrachtgevers en anderen uit om projecten van bijzondere architecturale kwaliteit in te zenden. 

U kan hier een account aanmaken of inloggen.  Vervolgens kan u het inschrijvingsformulier, de projectfiches en projectteksten online invullen en de gevraagde plannen en foto’s opladen. Indien u of een collega in het verleden reeds een account op onze site aanmaakte, vragen wij u om in te loggen. Wanneer u bij elke nieuwe oproep voor het Architectuurboek dezelfde account gebruikt, blijven alle door u ingediende projecten gekoppeld.

 

Voorwaarden

Het VAi vraagt om uw beste projecten in te zenden. Deze dienen - voor zover het om gebouwde projecten gaat - opgeleverd te zijn na 1 mei 2013. Hou er rekening mee dat eventuele plaatsbezoeken in de zomer van 2015 gepland worden en dat de redactie geen werven bezoekt. De interesse van de redactie gaat uit naar alle projecten van architecten actief in Vlaanderen. U kan realisaties in én buiten Vlaanderen inzenden. Ook niet-gebouwde, meer theoretische of artistieke werken én projecten buiten het thema ‘Samen stad maken / Nieuwe programma’s – nieuwe collectiviteiten’ zijn welkom.

 

Deadline

Alle inzendingen moeten zowel digitaal als op papier uiterlijk woensdag 29 april 2015 in ons bezit zijn. We zijn zeer benieuwd naar de projecten die het beeld van de architectuur uit en in Vlaanderen en Brussel in 2016 gaan bepalen.

 

Kwaliteit

Ook deze editie zal volgens het VAi een bloemlezing zijn van kwalitatief hoogwaardige architectuur die de breedte van de productie reflecteert. Tegelijkertijd willen de redactie een bijzondere nadruk leggen op projecten die nieuwe wegen bewandelen in de organisatie van het wonen en het werken in de verstedelijkte regio. De noodzaak om architecturale concepten te ontwikkelen voor verdichting en een intelligente mengeling van functies blijft groot in Vlaanderen. Professionele bouwheren, ontwikkelaars en maatschappelijke organisaties zijn zich steeds meer bewust van hun verantwoordelijkheid en de opportuniteiten die een geïntegreerde visie op de stedelijke en landschappelijke ontwikkeling en het woningaanbod biedt. Dit samenspel zal in het Architectuurboek 2016 bijzondere aandacht krijgen.