Doorzoek volledige site
22 april 2015 | JEROEN SCHREURS

Studiedag COGEN zet voordelen WKK in de zorgsector op een rij

Illustratie | ZNA Middelheim

Het warmteprofiel van de zorgsector is uitermate geschikt voor toepassing van warmte-krachtkoppeling (WKK). Ondanks de reeds bewezen economische en ecologische voordelen is er in sector nog een behoorlijk potentieel. Dat potentieel wou COGEN Vlaanderen aanboren op hun studiedag rond WKK in de zorgsector.

Samen met Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, VTDV en Zorgnet Vlaanderen nodigde COGEN de sector op 21 april uit voor een studienamiddag in het Middelheimziekenhuis. Daar had de organisatie voor kwalitatieve warmte-krachtkoppeling in Vlaanderen een aantal sprekers bijeengebracht die het hadden over steunmaatregelen, een stappenplan voor WKK in zorg en gerealiseerde projecten. Roel Vandenbulcke, general manager van Hysopt, gaf daarnaast een uiteenzetting over correcte hydraulische samenbouw en inregeling.

 

Besparing van 26 procent

De voordelen van een WKK-centrale zijn duidelijk. De gelijktijdige opwekking van thermische en elektrische en/of mechanische energie bespaart volgens Daan Curvers van COGEN tot 26 procent op het primaire energieverbruik. Om dat resultaat te bereiken is het belangrijk dat er een grote én constante warmtevraag is, zoals dat in ziekenhuizen en rust- en verzorgingsinstellingen doorgaans het geval is. Ziekenhuizen en RVT’s kunnen de volledige elektriciteitsproductie van hun WKK ook zelf verbruiken, wat het voordeel nog groter maakt.

 

Overheidssteun

Toch blijft een WKK een grote investering. De steunmaatregelen van de verschillende overheden helpen nochtans om een groot deel van die investeringskost te financieren. De WKK-certificaten bijvoorbeeld, werken op tien jaar al een groot deel van die kost weg, rekening houdend met verdiscontering en met de bodemprijs van 31 euro, de waarde van zo’n certificaat op dit moment. Daarbij komt nog dat het gas dat een WKK verbruikt, vrijgesteld is van accijnzen. Dat levert een besparing op van bijna 1 euro per MWh aardgas, wat voor een installatie van 200kW ongeveer 16.500 euro op tien jaar betekent. Andere gunstige maatregelen zijn de verhoogde investeringsaftrek voor bedrijven en de terugdraaiende verbruiksteller, maar dat zijn respectievelijk maatregelen voor private bedrijven en installaties met een vermogen dat lager is dan 10 kW (elektrisch).

 

Stappenplan

Er komt natuurlijk heel wat kijken bij zo’n WKK-project. Waar plaats je zo’n installatie? 1 grote of 2 kleinere motoren? Hoe gebeurt de hydraulische inkoppeling? Gaat het CV-water rechtstreeks door de installatie of niet? Die vragen hebben bij elk project een ander antwoord. De tijdslijn in het oog houden is ook belangrijk. Volgens Steven De Vroede van Vanparijs Engineers duurt het typisch 14 tot 23 maanden, van opstart tot implementatie. Vergunningsaanvragen nemen natuurlijk veel tijd in beslag, maar ook de levertijd van een WKK kan oplopen tot zes maanden. Aangezien een WKK best wordt opgestart in een periode van hogere warmtevraag, is het belangrijk om met die tijdspannes rekening te houden.

 

Hydraulische balans

Roel Vandenbulcke vertelde ook nog over de hydraulische samenbouw van het leidingnet. Kern van zijn boodschap: zonder hydraulische balans en optimalisatie leveren investeringen in dure technologieën minder op dan wat mogelijk is. Dat was een duidelijk resultaat van zijn onderzoek naar de rendementsverhoging bij installaties met een variabel debiet in plaats van met een constant debiet. Hydraulische optimalisatie loont dus en is een belangrijk onderdeel van elk energieproject.