Doorzoek volledige site
06 mei 2015 | JEROEN SCHREURS

Auditorium: terugblik op de voorbije lezingen en vooruitblik op de nieuwe reeks

Nieto Sobejano, Joanneumsviertel, Graz Illustratie | Roland Halbe
Nieto Sobejano, Joanneumsviertel, Graz Illustratie | Roland Halbe
Nieto Sobejano, Joanneumsviertel, Graz Illustratie | Roland Halbe
Nieto Sobejano, Interactief Museum van de geschiedenis van Lugo Illustratie | Fernando Alda
Nieto Sobejano, Museum Cordoba Illustratie | Aurofoto, SL
Nieto Sobejano, San Telmo Museum, San Sebastian Illustratie | Fernando Alda
Jo Noero
51N4E

De Auditorium-reeks van Stad en Architectuur zit erop. Eind april vulde Enrique Sobejano van Nieto Sobejano Architects de aula in het STUK in Leuven voor de laatste lezing. Architectura.be sprak met curator Maria Alessandra Segantini (C+S Architects) over de voorbije sprekers en kijkt al vooruit naar de volgende Auditoriumreeks.

Het thema van Auditorium dit jaar was: Power, Politics, Architecture. Maria Alesandra Segantini bracht enkele vermaarde buitenlandse sprekers, zoals Enrique Sobejano, samen met architecten uit eigen land, zoals Freek Persyn van 51N4E en Jo Berben van a2o architecten. “Wat ik heb geprobeerd is om architecten uit verschillende contexten en culturen bij elkaar te brengen en hen te laten vertellen over hun omgang met de specifieke, soms zeer moeilijke politieke situatie. Wat op het einde van de reeks erg duidelijk werd, is dat architectuur een grote verantwoordelijkheid heeft. Een gebouw is de vertaling van de hedendaagse tijdsgeest, een culturele daad. Dat is een erg interessante positie voor architect. Hij of zij creëert vormen, krachtige vormen, die de sociale verhoudingen reflecteren. De sprekers waren verschillend, maar antwoorden allemaal op dezelfde vraag: wat is de invloed van de politieke situaties en invloeden op het werk van een architect. Het antwoord verschilt natuurlijk erg naargelang de context, maar de kern van hun boodschap is wel hetzelfde: als architect stel je altijd een politieke daad omdat ‘vorm’ een uitdrukking van cultuur is.”

 

Enrique Sobejano, de recente Spaanse winnaar van de Alvar Aaltomedaille, sprak  in de laatste lezing over de vijf thema’s die als een rode draad door de projecten van zijn architectenbureau lopen: generating roofs, serial patterns, dense voids, pregnant grounds  en memory and invention. Zeker die laatste twee zie je terug in het museum van de geschiedenis van Lugo, waar de ronde pilaren, gebaseerd op de silo’s uit de omgeving en de oude Romeinse stadswallen, je onder de grond leiden. Andere projecten die hij besprak: het museum en onderzoekscentrum Madinat Al Zahra in Córdoba, de tijdelijke Barceló Markt in Madrid en de extensies van het San Telmo museum in San Sebastian. Segantini: “Sobejano wees in zijn lezing op de verantwoordelijkheid van de architect in het creëren van ruimtes, onafhankelijk van de politieke arena of de sociale verhoudingen. Wat me erg aanspreekt in het werk van Nieto Sobejano is dat ze gebouwen creëren die op zich eenvoudig zijn, maar heel gesofisticeerd in de relatie met de culturele context.”

 

Stad en Architectuur bereidt ondertussen al een nieuwe Auditorium-reeks voor. Het thema zal ‘Architecture of Information’ zijn. Enkele onderwerpen die aan bod zullen komen: gebruik van data bij het ontwerpen, smart cities en allerlei nieuwe design-processen door toepassing van digitale informatie. Het wordt een hele ambitieuze internationale reeks, met Silvio Carta, architect, onderzoeker en docent aan de universiteit van Hertfordshire, als curator. “De ontwerp- en architectuurwereld maakte de voorbije dertig jaar kennis met digitale informatie en onderging hierdoor in al zijn facetten radicale veranderingen,” stelt Carta in de voorstelling van de nieuwe reeks. “Voor het eerst in de geschiedenis kunnen mensen nu actief worden betrokken bij het ontwerpen van de publieke ruimte. Hun stem kan worden gehoord en hun meningen kunnen worden vergaard en verwerkt, en vervolgens vertaald in de fysieke transformatie van de bebouwde omgeving. De moderne ontwerpwereld, die steeds sterker door de aanwezigheid van data wordt gedomineerd, kan vandaag de dag wellicht een nieuwe invulling geven aan ruimte en publiek domein. Dit wordt de nieuwe uitdaging die architecten en burgers in de komende jaren moeten aangaan.”