Doorzoek volledige site
28 april 2015 | HANNE GOOSSENS

Wijgmaal krijgt nieuwe woonzorgcampus

Illustratie | Senior Living Group, A33, Democo, Dethier
Wijgmaal krijgt nieuwe woonzorgcampus Illustratie | Senior Living Group, A33, Democo, Dethier
Illustratie | Senior Living Group, A33, Democo, Dethier
Illustratie | Senior Living Group, A33, Democo, Dethier
Illustratie | Senior Living Group, A33, Democo, Dethier
Buitenaanleg Illustratie | Senior Living Group, A33, Democo, Dethier
Schematische voorstelling Illustratie | Senior Living Group, A33, Democo, Dethier

120 rusthuiskamers, 26 assistentiewoningen en bijhorende voorzieningen, dat is de uitdaging voor Senior Living Group, A33, Democo en Dethier. Op vraag van het OCMW van Leuven slaan zij de handen in elkaar om een nieuwe woonzorgcampus te bouwen in Wijgmaal. 

Middels een contractuele publiek-private samenwerking zal het team het nieuwe zorgcentrum niet alleen ontwerpen en bouwen, maar ook exploiteren, financieren en onderhouden. Het hele project moet tegen april 2016 klaar zijn.

 

Plaats in het landschap

Voor A33 staat een publiek park in het verlengde van de Weduwenrij centraal, op de rand van natuurgebied het Wijgmaalbroek. De assistentiewoningen verbinden de gevellijn van de Weduwenrij door tot bij het Broek. Een tweede bouwstrook, evenwijdig met het woonzorgcentrum, werkt het bouwblok langs de Sint-Hadrianusstraat en het Wijgmaalbroek af met een private dementietuin. Die sluit aan op de private tuinen van de woningen van de straat. Tussen de flats en het wooncentrum ontsluit een kleiner semiprivaat park het complex.

 

Duurzaamheid en materialen

Op verschillende gebieden wordt er rekening gehouden met de duurzaamheid van het complex. Ten eerste wordt het woonzorgcentrum voorzien van een paddenstoelvloer met lichte tussenwanden voor een maximale flexibiliteit en aanpasbaarheid. Ook krijgt het woonzorgcentrum een K-peil 30, voor de assistentiewoningen geldt E50. Voor de toiletspoelingen zal regenwater gebruikt worden en tenslotte kiezen de architecten voor duurzame materialen, waaronder prefabbeton, baksteen en houten invullingen.

Een gelede gevelstructuur in licht beton, ingevuld met glas en hout, zal de gebouwen als ware objecten in het weidelandschap van het Broek neerzetten. Een meer aardkleurige sokkel in baksteen moet ervoor zorgen dat het woonzorgcentrum zweeft en pronkt tussen de nabijgelegen kerk en het Broek.

 

Uitdaging                                                                                

De belangrijkste uitdaging voor het consortium is om de woonzorgcampus te laten bijdragen aan een kwalitatieve herwaardering en versterking van het centrum. Semipublieke voorzieningen, zoals een restaurant en een park, moeten daarvoor zorgen. Deze voorzieningen worden doordacht ingepland en open gesteld voor de bewoners van de kern.

 

Strategische inplanting

Op elke verdieping zal een leefgroep van vijftien bewoners resideren. Die leefgroep organiseert zich telkens tussen twee zithoeken met terrassen en glazen gevels. Deze gevels openen zich volledig met de kerk en het centrum aan de ene kant en het Broek en de weides aan de andere. In de gangen bevinden zich zitbanken, een rusthoek en tijdelijke exposities.

Op het gelijkvloers worden de publieke voorzieningen strategisch ingepland met maximaal zicht op het Broek. Zij worden verweven met de inkom met het oog op een minimale drempelvrees voor buitenstaanders. 

GERELATEERDE DOSSIERS