Doorzoek volledige site
05 mei 2015 | JEROEN SCHREURS

Alternatieve financieringen nodig in de woonzorgsector

De overheid houdt de vinger op de knip, de bouw van woonzorgcentra valt volledig stil. De dagprijs van die centra verhogen is een optie om de kwaliteit van wonen en zorg te garanderen, maar nieuwe vormen van financiering zijn ook een mogelijkheid. Wonen na 60 bracht vorige week een aantal spelers bij elkaar om die alternatieven te bespreken.

Wonen na 60, een initiatief van Kenniscentrum 60plus, is een not-for-profit initiatief dat kennis over de seniorenmarkt verzamelt, analyseert en presenteert.  in het gloednieuwe woonzorgcentrum van zorgcampus Edouard Remy in Leuven, een ontwerp van VK Studio, nodigde de organisatie architecten, vastgoedprofessionals, zorgspecialisten en anderen uit om de financiële uitdagingen voor woonzorgcentra te bespreken.

Danielle Harkes van Aedes-Actiz, een Nederlands kenniscentrum voor wonen en zorg, besteedde aandacht aan het veranderende Nederlandse zorgmodel, waarin steeds meer ruimte komt voor de burger om zelf oplossingen voor zijn of haar zorgbehoefte te voorzien. Onze noorderburen zetten ook steeds meer in op de scheiding van wonen en zorg en extramuralisatie van de lichte zorg. Dat zijn concepten die ook in Vlaanderen aan belang winnen en waarvoor Nederland dus een voorbeeld kan zijn. Harkes ziet in Nederland immers al de gevolgen van dat veranderende model: sluiting van minder aantrekkelijke verzorgingshuizen (de Nederlandse woonzorgcentra), herbestemmingen van verzorgingshuizen naar bijvoorbeeld studentenhuisvesting en meer diverse oplossingen voor het aanbod van lichte zorg.

De overheid trekt zich voor een deel terug uit de financiering van zorgopvang en wil de markt meer laten spelen. Andere financieringsvormen zijn dus aangewezen, zoals Wim Bijnens, afgevaardigd bestuurder van Inclusie Invest, dat al even bewijst in de gehandicaptensector. Inclusie Invest is een coöperatief project, een private sociale huisvestingsmaatschappij voor personen met een beperking. Particulieren kunnen via die maatschappij investeren in een vastgoedbelegging voor aangepaste woonvormen. Dat levert veel voordelen op: investeerders krijgen een rendement aan een laag risico – de wachtlijsten voor gehandicapten blijven groeien – en ze helpen meteen bij het oplossen van een maatschappelijk probleem.

Na enkele projectvoorstellingen door Guy Patteet van het OCMW van Schoten en Ronald De Buck van vzw Woon- en Zorgcentra de Foyer sloot Stéphane Vermeulen, director Healthcare bij VK Architects and Engineers de studiedag af met een visie op de toekomst van bouwen in de zorgsector. Net zoals in Nederland dringen hervormingen zich bij ons op. Overconsumptie, onvoldoende preventie en de stijgende vergrijzingskosten doen de kosten van onze zorg stijgen. Vermeulen ziet als meest belangrijke tendensen in de toekomst meer integratie tussen verschillende ziekenhuizen en woonzorgcentra met specialisering, een verlaging van de ligduur en flexibilisering van de zorginfrastructuur.  Dat zijn  trouwens ook prioriteiten in het beleid van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Ons zorglandschap zal er binnen enkele jaren dus erg anders uitzien.