Doorzoek volledige site
12 mei 2015 | TIM JANSSENS

Kleinschalig wonen rond een groene patio

Kleinschalig wonen rond een groene patio

Onze-Lieve-Vrouw in Geel (LLOX Architecten) is een woonzorgcentrum met pit. Opvallende accentkleuren, een interieurconcept dat gebaseerd is op recente en oudere filmklassiekers, een groene patio die zelfs in het gebouw prominent aanwezig is, een café dat bruist van de bedrijvigheid, ... Het mag duidelijk zijn: de rustige oude dag van de bewoners wordt hier actief ingevuld.

Het Onze-Lieve-Vrouw-complex in Geel is een atypisch woonzorgcentrum. Het biedt plaats aan 46 assistentiewoningen, (slechts) 51 woonzorgkamers en vijf kortverblijfkamers. Het grote aandeel assistentiewoningen en de kleine hoeveelheid woonzorgkamers komt voort uit de samenwerking met het verderop gelegen Zusterhof, dat voornamelijk uit zorgflats en woonzorgkamers bestaat. “We wilden weg van het stereotiepe idee van een rusthuis,” vertelt algemeen directeur Ludo Gielis. “Een woonzorgcentrum mag geen stigmatiserende omgeving zijn waar ouderen al hun autonomie en privacy verliezen, maar moeten een plek zijn waar ze zich eerst en vooral thuisvoelen. We wilden dan ook een warm, eigentijds gebouw met een sterk karakter.”

 

Drie visie-elementen

Het woonconcept en de inrichting van het Onze-Lieve-Vrouw-complex zijn volledig geënt op deze filosofie. Aangezien Gielis en co. het belangrijk vinden dat bewoners het woonzorgcentrum ook binnen twintig jaar nog zullen ervaren als een eigentijdse omgeving, zijn ze uitgegaan van drie cruciale visie-elementen. “Allereerst hebben we ingezet op een intens contact met de buitenwereld,” licht Ludo Gielis toe. “Op heel wat plaatsen kan je in feite dwars doorheen het gebouw kijken (inkomhal, café, gangen rond de patio), wat de grenzen tussen 'binnen' en 'buiten' doet vervagen. Daarnaast hebben we geopteerd voor een zekere kleinschaligheid. We geloven niet in een anonieme restaurantomgeving, maar wel in een huiskamermodel. Op elke verdieping zijn er eet- en zithoeken voor acht tot twaalf personen ingericht. Tot slot weten we dat groene ruimte zeer waardevol is voor zorgbehoevende ouderen en hebben we er bewust voor gekozen om – pal in het stadscentrum – een groen binnengebied te creëren. De meeste kamers zijn gegroepeerd rond de centrale patio, die vanaf de lente volledig groen zal kleuren. Aan de achterkant van het complex zullen we zelfs een tuin met wandelpad inrichten.”

 

Sfeer en beleving

Sfeer en beleving staan centraal in Onze-Lieve-Vrouw. Her en der verwijzen grote muurfoto's naar filmkassiekers (ET, The Matrix, Casablanca, Singing In The Rain, ...), zodat elk stukje gemeenschappelijke ruimte een eigen identiteit krijgt. Door de vele raampartijen en de open inrichting wordt de ruimte rondom de patio allerminst als een 'gang' ervaren, maar eerder als een groene kern. Dit wordt extra in de verf gezet door de kleuraccenten op het gelijkvloers, waar een heus dorpsgevoel heerst. Bewoners kunnen er in de polyvalente caféruimte terecht voor de nodige animatie of een lekker drankje. Ook in het kapsalon en de aanpalende inkomhal is het een aangenaam komen en gaan. Op de verdiepingen verbroederen de bewoners dan weer in de 'huiskamers' of kunnen ze zich even afzonderen in kleine extra zithoekjes. “Het onderscheid tussen de bewoners van de assistentiewoningen en de woonzorgkamers is minimaal,” aldus Ludo Gielis. “Hoewel de assistentiewoningen zich in aparte afdelingen bevinden – een deel op het gelijkvloers, een deel op de gemengde tweede verdieping en de rest op de derde Panorama-verdieping, die volledig is voorbehouden voor assistentiewoningen – vormt het gebouw één geheel. Gesloten volumes worden afgewisseld met open stukken en frivolere, moderne accenten. Dit weerspiegelt zich ook in de gevel, die blijk geeft van een dynamische afwisseling tussen verschillende vlakken. We zijn er dan ook van overtuigd dat woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw een mooie toekomst tegemoet gaat!”

Dit artikel verscheen eerder in het magazine 'Bouwen aan de Zorg'

GERELATEERDE DOSSIERS