Doorzoek volledige site
08 juni 2015 | WOUTER VAN DEN BOSSCHE

Academici, overheden en bedrijven slaan handen in elkaar op Brussels Sustainable Development Summit

Illustratie | Vito

Op 19 en 20 oktober 2015 organiseert Vito de Brussels Sustainable Development Summit (BSDS), een internationale conferentie over duurzame beleidsvoering en duurzaam. De organisatoren laten tijdens dit evenement academici, overheden en bedrijven van gedachten wisselen over de manieren waarop zowel op het Europese als op het internationale niveau een duurzame toekomst verzekerd kan worden.

Het hoofdthema waarrond Vito zijn colloquium heeft vormgegeven luidt ‘Pathways for European and global sustainability’, in het Nederlands vertaald ‘Wegen naar een Europese en globale duurzaamheid’. Academici, ondernemers en vertegenwoordigers van de Europese instellingen zullen tijdens dit tweedaagse congres met elkaar in dialoog gaan over deze doelstellingen. Concreet worden daarbij vijf thema’s of ‘tracks’ (= ‘sporen’) nader onderzocht.

 

Innovatieve waardeketens in procesindustrie

Track 1 behandelt de mogelijke innovatieve waardeketens die moeten zorgen voor een duurzamere procesindustrie. De Europese industrie heeft namelijk dingend nood aan een verjongingsoperatie. Het is immers deze industrie die door te streven naar competitiviteit en duurzaamheid zorgt voor economische groei en jobs in Europa. In deze context vormen nieuwe waardeketens die chemie, materialen en energie met elkaar combineren een cruciale innovatie.

 

Systeemdynamiek op regionaal niveau

De tweede sessie onderzoekt duurzame ontwikkeling op het regionale niveau. Geïntegreerde modellen op basis van systeemdynamiek kunnen namelijk het regionale beleid en de planning mee bepalen. Deelnemers zullen kennis maken met toekomstgerichte handelswijzen die gebaseerd zijn op het groepsmodel. Via de interactieve methode zullen ze vervolgens uitmaken hoe deze aanpak enerzijds beleidsvisies kan definiëren en testen en anderzijds de verschillende wegen naar duurzame ontwikkeling kan ondersteunen en realiseren.

 

Recuperatie en gebruik van CO2

Track 3 gaat dan weer over de recuperatie van CO2 om terug energie op te wekken. CO2 is immers mogelijk een duurzame manier om koolstof te winnen. Onlangs is duidelijk geworden dat het gebruik van CO2 naast academisch interessant ook economisch haalbaar is. Deze CCU-track, die kadert binnen het Europese project FP7 SUCCESS, zal een essentiële rol spelen tijdens BSDS 2015. Industriële en academische onderzoekers worden er samengebracht om te reflecteren over de nieuwste technologieën waarmee CO2 gerecupereerd en terug gebruikt kan worden.

 

Slimme steden in Europa en Indië

Ban Ki Moon, secretaris-generaal van de VN, zei het onlangs nog: ‘Onze strijd voor globale duurzaamheid zal gewonnen of verloren worden in de steden’. Track 4 van BSDS 2015 legt de nadruk op de centrale rol die de steden spelen in klimaatactie. Nu en zeker in de toekomst zal een steeds groter deel van de wereldbevolking in deze verstedelijkte gebieden leven.

De steden van de toekomst worden echter vandaag al gevormd. Daarom is het cruciaal om nu nieuwe manieren te vinden die lokale en globale duurzaamheid maximaliseren. Voor deze vierde sessie kozen de organisatoren resoluut voor diversiteit: aan de ene kant steden in Europa, aan de andere kant steden in Indië. De centrale vraag die ze zich stellen is hoe slimme steden in Europa en Indië kunnen helpen bij de strijd tegen de klimaatverandering.

 

Samenzitten rond schone technologieën

De laatste sessie wordt georganiseerd door de Flanders Cleantech Association (FCA) en gaat over schone technologieën. West-Europese leveranciers en gebruikers van schone technologie kunnen kennismaken en samenzitten rond specifieke bedrijfsopportuniteiten.

In het eerste deel komen de deelnemers te weten hoe twintig Cleantech-KMO’s hun zakenbalans hebben vastgesteld en vervolgens hebben kunnen verbeteren. Bovendien worden onder meer durfkapitaalverstrekkers, banken, bedrijven, kapitaalfondsen en regionale handels- en investeringspromotoren aan het woord gelaten.

Tijdens tweede deel bezoeken de deelnemers de “West-European Business Opportunities Shopping Mall”, waar ze kunnen samenzitten met bedrijven die schone technologieën aanbieden of zoeken. Via een op voorhand in te vullen ‘Meet & Match’-profiel worden de verschillende deelnemers volgens hun noden en wensen bij elkaar gebracht.

 

Om u in te schrijven of voor meer info kan u terecht op de officiële website van BSDS.