Doorzoek volledige site
09 juni 2015 | SIMON SCHREURS

Recticel Insulation Wevelgem behaalt ISO 14001 milieucertificaat

Recticel Insulation Wevelgem ontvangt het ISO 14001 Certificaat voor de productie van PU isolatieplaten.

Het ISO 14001 milieucertificaat is niet zo maar een certificaat. Het is een bekroning voor alle inspanningen die een bedrijf levert voor het hanteren van een milieuzorgsysteem, naast het nemen van initiatieven rond duurzaam ondernemen. Recticel Insulation is dan ook trots om dit te kunnen melden.

Recticel Insulation ontving het ISO 14001 certificaat voor al zijn isolatieproducten geproduceerd in Wevelgem. Het is een bevestiging voor het opstellen van een goed milieumanagementsysteem, maar ook voor een goede uitvoering en opvolging ervan.

Recticel Insulation streeft er dan ook naar om doorheen het ganse productieproces duurzaam te ondernemen. Alle Recticel isolatieproducten en –concepten dragen bovendien bij tot een aanzienlijke energiebesparing in bouwprojecten en leiden tot een verhoging van het wooncomfort van de eindgebruiker. Wie isoleert met Recticel isolatie, beperkt de CO2-uitstoot van zijn woning en zou bovendien aanzienlijk besparen op zijn stookkosten.

 

Engagement

Het milieubeleid van Recticel Insulation bestaat niet alleen uit eigen initiatieven om bijvoorbeeld zelf zo efficiënt mogelijk om te springen met energie, maar ook uit heel wat andere projecten en initiatieven die het milieu ten goede komen. Zo werkt Recticel mee aan Clean Site System, een specifiek project voor de bouwsector dat VAL-I-PAC heeft ontwikkeld met als doel het inzamelen van plastic verpakkingsmaterialen op de werven. “Daarnaast engageert Recticel Insulation zich ook al jaren om bouwers en erbouwers perfect te informeren over het energiezuinig en milieuvriendelijk bouwen van hun woning”, aldus Herman Raes, Commercieel Directeur bij Recticel Insulation. “Hierbij focussen we zowel op renovatie- als op nieuwbouwprojecten.” Zo is er ook de Renovate Europe campagne die als doelstelling heeft om tegen 2050 het bestaande woningpark in Europa bijkomend te isoleren. Gerenoveerde en bijgevolg beter geïsoleerde huizen betekenen namelijk een lager energieverbruik en een lagere CO2-uitstoot.

Daarnaast ondersteunt Recticel Insulation ook het Renovatiepact van de Vlaamse Overheid. Via dit pact wordt gezocht naar hefboomacties voor een grondige en snelle verbetering van de energieprestatie van het Vlaamse woningenbestand én om het energieverbruik door de huishoudens substantieel te verminderen. Recticel werkt actief mee om de doelstellingen te halen via verschillende werkgroepen, en via diverse organisaties, zoals Federplast, Essenscia, CIR (de Isolatie Raad) en BMP (de groepering van Belgische Bouwmaterialen Producenten).

 

www.iedereenBEN.be

In het kader van nieuwbouwprojecten ondersteunt Recticel Insulation als BEN-voorloper actief de campagne van het Vlaamse Energieagentschap over BEN bouwen. Samen met enkele bouwpartners is er ook een eigen communicatiecampagne opgestart, www.iedereenBEN.be, om kandidaat-bouwers aan te sporen om vandaag al Bijna-EnergieNeutraal (BEN) te bouwen.