Doorzoek volledige site
25 juni 2015 | KEVIN MOENS

Ook VAi juicht beslissing voortzetting bouwmeesterschap toe

Illustratie | VAi

Vlaanderen vernieuwt zijn Bouwmeester. Met de beslissing om de succesvolle werking van de drie Vlaamse Bouwmeesters in de toekomst voort te zetten, komt de Vlaamse regering tegemoet aan de vraag die vanuit vrijwel de gehele architectuursector gesteld werd. Ook het VAi juicht deze beslissing toe. 

"De Bouwmeester behoudt zijn centrale adviserende en ondersteunende rol voor publieke bouwheren," stelt het VAi.  "Daarnaast inspireert hij om kwaliteit te bevorderen in de gebouwde omgeving. De Bouwmeester valt vanaf nu onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister-president. Dit is geen onbelangrijk detail: het bevestigt de transversale werking, en de taak om bruggen te bouwen tussen verschillende actoren en domeinen. Dat de Bouwmeester in deze hoedanigheid opereert is van groot belang en vormt  "de kiem voor een vernieuwde en geoptimaliseerde werking", zoals minister-president Bourgeois het formuleerde. Maar het is ook een weerspiegeling van de positie van de architectuur ‘middenin’ de samenleving."

Toen de berichten over een mogelijke vervanging van de Bouwmeester door een college gepubliceerd werden, was de bezorgdheid over de toekomst van de architectuur in Vlaanderen groot. Samen met vele andere actoren, van beroepsverenigingen tot wetenschappelijke instellingen, heeft het Vlaams Architectuurinstituut er voor geijverd dat er ook in de toekomst een onafhankelijke Bouwmeester als adviseur van de Vlaamse regering zou worden aangesteld. "Het intensieve debat van het afgelopen jaar, waarin bouwheren en ontwikkelaars zich hebben gemengd, laat daarbij zien dat de architectuur in Vlaanderen niet alleen springlevend is, maar ook veerkrachtig en eensgezind waar nodig. Dit is een belangrijke ervaring die we moeten koesteren voor de toekomst," aldus het VAi.