Doorzoek volledige site
26 juni 2015 | WOUTER VAN DEN BOSSCHE

Europese Vereniging voor de Ventilatie-Industrie (EVIA) viert vijfjarig bestaan met nieuw directiecomité

Illustratie | EVIA
Illustratie | EVIA

In mei 2015 zaten de marktleiders van de internationale en Europese ventilatie-industrie samen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de European Ventilation Industry Association (EVIA). De vereniging maakte er een balans op van de verwezenlijkingen sinds haar oprichting in 2010, verkoos een nieuw directiecomité en legde de belangrijkste prioriteiten vast voor de toekomst.

Van specifieke ventilatie- naar globale energieproblematiek

Sinds 2010 is EVIA in verschillende opzichten sterk geëvolueerd. Zo heeft de belangengroep haar ledenaantal zien verdrievoudigen tot meer dan veertig associaties, waaronder vijf nationale ventilatieverenigingen. Daardoor is EVIA vandaag aanwezig in alle Europese regio’s. Bovendien heeft de associatie sinds 2010 ook haar bevoegdheden fors uitgebreid. Daar waar de vereniging zich in het begin hoofdzakelijk concentreerde op de specifieke problemen rond ventilatie, houdt ze zich nu ook bezig met globalere energieproblemen zoals de algemene energie-efficiëntie van gebouwen.

Volgens Russel Patten, secretaris-generaal van EVIA, kan de associatie nu dan ook meer dan ooit wegen op het Europese energie- en ventilatiebeleid, onder meer omdat ze officieel lid is geworden van het Ecodesign-Consultatieforum en haar leden actief meewerken aan de ontwikkeling van de Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (DPEB).

 

Nieuwe voorzitter definieert concrete doelstellingen

Fabian Frick werd unaniem verkozen als nieuwe voorzitter van EVIA en treed zo in de voetsporen van zijn voorganger Stefan Wiesendanger. Een van de speerpunten van zijn nieuwe beleid is het vastleggen van vereisten voor de energie-efficiëntie van ventilatiesystemen. Om de toepassing van deze nieuwe regels zo harmonieus mogelijk te laten verlopen, pleit EVIA voor het opstellen van een oriënterend document voor de ventilatie-industrie dat dit jaar nog zal worden gepubliceerd.

De werkgroepen Huisventilatie en Industriële Ventilatie zullen werk maken van de standaardisering van de nieuwe Ecodesign-regels voor ventilatiesystemen en zullen onderzoeken op welke manieren ze toezicht kunnen houden over de markt. De werkgroep Ventilators zal toezien op de Europese verordening die de vereisten op het vlak van Ecodesign vastlegt. De werkgroep Ventilatie 2020 neemt dan weer de herziening van de richtlijnen met betrekking tot de energie-efficiëntie van gebouwen voor zijn rekening. De laatste grote doelstelling die EVIA zich stelt is ten slotte de promotie van initiatieven die de luchtkwaliteit van het binnenklimaat bevorderen.  

GERELATEERDE DOSSIERS