Doorzoek volledige site
07 juli 2015 | MARIJKE MARIS

Projectoproep Publieke Ruimte

Illustratie | Publieke Ruimte
Heraanleg Driekoningenstraat Statiestraat Berchem - Prijs Publieke Ruimte 2012 Illustratie | Publieke Ruimte
Rivierpark Maasvallei - Prijs Publieke Ruimte 2014 Illustratie | Publieke Ruimte
Parckfarm Brussel - Prijs Publieke Ruimte 2015 Illustratie | Publieke Ruimte
Parckfarm Brussel - Prijs Publieke Ruimte 2015 Illustratie | Publieke Ruimte
Rivierpark Maasvallei - Prijs Publieke Ruimte 2014 Illustratie | Publieke Ruimte

Infopunt Publieke Ruimte nodigt steden, gemeenten, ontwerpbureaus en private ontwikkelaars uit om projecten in te zenden voor het jaarlijkse praktijkboek Publieke Ruimte en de gelijknamige onderscheiding. Van woonstraat tot tijdelijke ruimte, van stationsomgeving tot stadspark, van bedrijventerrein tot recreatiedomein: alle recente realisaties kunnen meedingen naar de Prijs Publieke Ruimte 2016. De projectoproep wordt afgesloten op 30 september 2015.

Wie wint de Prijs Publieke Ruimte 2016?

Bent u als gemeentebestuur, opdrachtgever, ontwerper of aannemer betrokken bij de totstandkoming van een project in de openbare ruimte? Stel dan uw realisatie kandidaat voor opname in het praktijkboek Publieke Ruimte 2016 en maak kans op de gelijknamige onderscheiding. De prijs Publieke Ruimte wordt uitgereikt tijdens het Congres Publieke Ruimte 2016.  

Het praktijkboek Publieke Ruimte is een referentiewerk voor iedereen die met openbare ruimte bezig is. Een jury van onafhankelijke deskundigen maakt uit de inzendingen een selectie van projecten die zullen worden opgenomen in het boek. Alle inzendingen komen in aanmerking voor de sterk gewaardeerde prijs Publieke Ruimte. Voorbeelden van mogelijke projecten zijn stationsomgevingen, parken, woonwijken en -straten, winkelstraten, pleinen, ... .

Naast openbare besturen moedigt Infopunt Publieke Ruimte ook opdrachtgevers uit de private sector (projectontwikkelaars, huisvestingsmaatschappijen, ...) aan om hun realisaties in te zenden.

 
Voorwaarden voor inzending

  • Het project omvat de (her)inrichting van een openbare ruimte en is gerealiseerd in België na 1 januari 2011.
  • Het project is voorlopig of definitief opgeleverd.
  • Het project heeft een duidelijke meerwaarde ten opzichte van de vroegere situatie en heeft betekenis voor een brede groep gebruikers.
  • De (heringerichte) publieke ruimte heeft een hefboomeffect op de omgeving en/of op het lokale beleid (duurzame mobiliteit, gezondheid, kernversterking, citymarketing, toerisme, jeugd, sociale cohesie, lokale economie, ...)
  • De opdrachtgever (bouwheer) is op de hoogte van de inzending van het project en gaat hiermee akkoord.

U kan hier lezen welke elementen opgenomen moeten zijn in een kandidaatdossier.

De inzending gebeurt via e-mail naar contact@publiekeruimte.info. De beoordeling van de ingezonden projecten gebeurt in oktober 2015 door een onafhankelijke vakjury. Alle inzenders krijgen na de beraadslaging bericht over de resultaten. In geval van selectie door de jury wordt het materiaal voor de layout van het boek (uitgebreidere tekst, plannen en fotos) ingediend in een tweede fase.