Doorzoek volledige site
06 juli 2015 | KEVIN MOENS

Architectura.be krijgt totale make-over

Binnen een aantal maanden zal de website van Architectura.be er totaal anders uitzien. Na vijf jaar was het tijd om de structuur en de lay-out duchtig onder handen te nemen. Een hele operatie, te meer omdat we ook overschakelen op .asp.net, ook bekend als dotnet-techniek. 

De nieuwe website zal er veel frisser en strakker uitzien dan de huidige website. Er zal ook meer plaats zijn voor grotere foto’s. De navigatiestructuur zal ook serieuze wijzigingen ondergaan.

De meeste tijd en energie zal evenwel gestoken worden in de overschakeling op ASP.NET-technologie. Een verregaande aanpassing waar u als bezoeker niet meteen iets van merkt, maar die toch veel consequenties heeft voor de website.

Architectura.be werd destijds ontwikkeld in Classic-ASP-technologie, een technologie die zijn waarde al bewezen heeft en vandaag nog steeds wordt gebruikt in grote organisaties met complexe bedrijfsprocessen.

Classic ASP wordt echter al geruime tijd niet meer verder ontwikkeld. Daardoor wordt het moeilijk om mee te groeien met vernieuwende technologieën. Daarom beslisten we te investeren in een nieuwe website die volledig ondersteund wordt door ASP.NET-technologie.

ASP.NET is een zeer mature technologie die snel evolueert en de mogelijkheid geeft om mee op de kar te springen met florerende evoluties binnen het web.

Belangrijk voordeel is dat deze ommezwaai ook positief gehonoreerd wordt door Google waardoor we nog beter zullen scoren op zoekmachines. Te meer omdat de nieuwe website ook zal werken met zogenaamde friendly url’s.

Het is de bedoeling om eind 2015 de nieuwe website te lanceren. We houden u zeker op de hoogte van de verdere gang van zaken.