Doorzoek volledige site
09 juli 2015 | KEVIN MOENS

VAi lanceert Open Oproep Architectuurbiënnale Venetië 2016

Voor het Belgisch paviljoen op de Internationale Architectuurbiënnale van Venetië 2016 nodigt het Vlaams Architectuurinstituut ontwerpers, onderzoekers, critici en zo meer uit om een tentoonstellingsconcept te ontwikkelen dat inspeelt op de thematiek van ‘Crafts(wo)manship’ en de gebouwde ruimte.

Het project moet een communiceerbaar concept weergeven dat de interpretatie van 'Crafts(wo)manship’ in een oogopslag zichtbaar en tastbaar maakt. Tegelijkertijd moeten de indieners duidelijk maken hoe ze dit binnen het breed maatschappelijke stedelijke verhaal zullen kaderen en ook via culturele en poëtische registraties zullen voeden.

Teams of individuen voor deze opgave werken dus bij voorkeur multidisciplinair en kunnen een duidelijke en sterke visuele taal koppelen aan scherpe beschouwingen. De open oproep richt zich expliciet tot ontwerpers alsook het beschouwende werkveld om een curatorieel project in te dienen voorbij de eigen praktijk, of om een nieuw specifiek project als invulling van het Belgisch paviljoen te creëren. De gekozen inzending zal bij de uitwerking van het concept nauw worden opgevolgd door het Vlaams Architectuurinstituut.

De beoordelingscommissie die instaat voor de selectie van de laureaten bestaat uit: Christoph Grafe (directeur VAi ), Stefan Devoldere (waarnemend Vlaams Bouwmeester), architect Lionel Devlieger (ROTOR), Anders Kreuger (curator M HKA), Asli Cicek (XXI magazine en LUCA school of arts) en Jan Vermassen (lid Raad van Bestuur VAi).

 

Praktisch

Het wedstrijdverloop kent 3 fases: De Open Oproep, het besloten wedstrijdgedeelte en tot slot de uitvoering. Het gedetailleerde verloop kan u hier raadplegen.

Praktische gegevens omtrent kandidatuurstelling vindt u hier