Doorzoek volledige site
14 augustus 2015 | MARIJKE MARIS

Studiedag brandveiligheid op de arbeidsplaatsen

Illustratie | SomatiFIE
Illustratie | SomatiFIE
Illustratie | SomatiFIE

Op 13 oktober 2015 organiseert somatiFIE een infodag over het koninklijk besluit betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Dit K.B. van 28 maart 2014 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2014 en trad in werking op 3 mei 2014. Het wil de verplichtingen van de werkgever beter uitwerken via het voeren van een brandpreventiebeleid gebaseerd op een dynamisch risicobeheersingssysteem en een hiërarchie van preventiemaatregelen.

Studiedag

Maar welke lading dekt het concept ‘brandpreventie op de arbeidsplaats'? Hoe wordt het toegepast op het terrein? Welke preventiemaatregelen moet de werkgever nemen om het welzijn van zijn werknemers te verzekeren? Welke procedures moeten er ontwikkeld worden? Welke opleidingen moeten de werknemers ontvangen?

SomatiFIE belicht op deze studiedag de verplichting van het uitvoeren van een risicoanalyse en hoe de werkgever, op basis van de resultaten van de analyse van de risico’s eigen aan de onderneming, een geheel van preventiemaatregelen moet nemen met als doel:

  • brand voorkomen
  • de veiligheid en indien nodig de snelle evacuatie verzekeren van de werknemers en alle aanwezige personen op de arbeidsplaats zonder hen in gevaar te brengen
  • vlug en efficiënt elk begin van brand bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden
  • de schadelijke gevolgen van een brand beperken
  • de tussenkomst van de openbare hulpdiensten vergemakkelijken

 
Programma

8u30: Ontvangst

9u00 - 9u15: Verwelkoming door Wim Janssens - Algemeen Directeur SomatiFIE

9u15 - 10u00: Risicoanalyse brand en interne noodprocedures door Jonathan Diependaele, Zaakvoerder, Rispro

10u00 - 10u45: Evacuatieplan en interventiedossier door Willy Debuyzer, Fire Safety Manager, SomatiFIE

10u45 - 11u00: Pauze

11u00 - 11u30: Risico analyse elektriciteit door Ellen Vandervorst, Technisch Commercieel Directeur, Electro Test

11u30 - 12u15: De interne brandbestrijdingsdienst  door Marc Decouter, Commercieel Directeur, MD Group

12u15 - 14u00: Bezoek Ghelamco Arena + broodjeslunch
 

Locatie

Ghelamco Arena
Ottergemsesteenweg Zuid 808
9000 Gent


Inschrijving

Via dit formulier kan u zich inschrijven voor deze gratis studiedag.
Inschrijven kan tot 6 oktober 2015.

 

GERELATEERDE DOSSIERS