Doorzoek volledige site
17 augustus 2015 | LIESA VAN DYCK

Oproep BWMSTR label

Het Team Vlaams Bouwmeester gaat opnieuw op zoek naar sterke ruimtelijke concepten en geïntegreerde onderzoeksvragen die een positief maatschappelijk verschil kunnen maken. Illustratie | VAI
Dit jaar werkt Team Vlaams Bouwmeester in nauwe samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut. Illustratie | VAI

Het Team Vlaams Bouwmeester gaat opnieuw op zoek naar sterke ruimtelijke concepten en geïntegreerde onderzoeksvragen die een positief maatschappelijk verschil kunnen maken. Dit jaar gebeurt dat in nauwe samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut. Projectvoorstellen kunnen digitaal ingediend worden voor 14 september 2015 op bouwmeesterlabel@vlaanderen.be

 

Extra steun

Veel interessante ruimtelijke onderzoeksvragen ontstaan in het dagelijkse leven van ontwerpers en onderzoekers, vanuit een gefundeerde intuïtie, maar vaak zonder concrete opdrachtgever, budget, timing of beleidscontacten. Het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut zijn er zich van bewust dat architecten, stedenbouwkundigen en onderzoekers net bij het begin van dergelijke potentieel beleidsrelevante initiatieven extra steun kunnen gebruiken. Vandaar het BWMSTR Label, dat subsidie noch prijs is, maar een stimulans voor ruimtelijk onderzoek van ontwerpers, bouwkundigen en onderzoekers zonder opdrachtgever.

 

Politieke agenda

Het BWMSTR Label biedt een bescheiden start-up budget om een dossier op te bouwen, aan netwerking te doen, een concepttekst uit te werken, visualisaties te maken, enzovoort. Daarnaast engageert het Team Vlaams Bouwmeester zich om de gekozen projecten mee op de politieke agenda te plaatsen en worden een aantal presentaties en debatten voorzien in samenwerking met het VAi.

 

Praktisch

Van de inschrijvers wordt een A4-pagina verwacht. De  Vlaams Bouwmeester en het VAi selecteren dan samen maximaal drie laureaten. Ze krijgen elk €5000 (exclusief BTW) om hun idee verder uit te werken tot een dossier, dat ze vervolgens kunnen gebruiken om het ingang te doen vinden bij beleidsmakers en administratie. De tussentijdse resultaten daarvan zullen worden gepresenteerd en bediscussieerd op een Smalltalk in het Atelier Bouwmeester. Daarnaast wordt de mogelijkheid voorzien om het eindresultaat te presenteren in de tentoonstellingsreeks Projecties van het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel, die de productiekosten voor de tentoonstelling op zich nemen. Projectvoorstellen kunnen digitaal (pdf) ingediend worden voor 14 september 2015 op bouwmeesterlabel@vlaanderen.be