Doorzoek volledige site
18 augustus 2015 | KEVIN MOENS

Inzendformulier Architectuurbiënnale staat online

Voor het Belgisch paviljoen op de Internationale Architectuurbiënnale van Venetië 2016 nodigt het Vlaams Architectuurinstituut ontwerpers, onderzoekers, critici en zo meer uit om een tentoonstellingsconcept te ontwikkelen dat inspeelt op de thematiek van ‘Crafts(wo)manship’ en de gebouwde ruimte. Een kandidatuur indienen kan van 17 augustus 2015 tot 26 augustus 2015 tot 12u00.

Meer informatie over het thema en over de voorwaarden om een project in te dienen, vindt u hier.

Kandidaten kunnen tot 26 augustus hun project inzenden via deze link.