Doorzoek volledige site
04 september 2015 | MARIJKE MARIS

Kom zaterdag 5 september naar de nieuwe wijk voor één dag!

Illustratie | AR-TUR
Illustratie | AR-TUR
Illustratie | AR-TUR
Illustratie | AR-TUR
Illustratie | AR-TUR
Illustratie | AR-TUR

De Universiteit Hasselt, AR-TUR en de Stadsregio Turnhout gaan samen met leden van de lokale GECORO’s (gemeentelijke commissies ruimtelijke ordening) en andere professionelen en inwoners uit de stadsregio op zoek naar nieuwe woonvormen als alternatief voor de bekende verkaveling. Op een lege grond in het centrum van Beerse experimenteren ze met ‘nieuwe’ verkavelingstypes als het hof, de toren en de tuinwijk. Ze zoeken naar de winsten die deze woonconcepten kunnen bieden.

Vertrouwde verkavelingen

Verkavelingswijken krijgen het vandaag zwaar te verduren. De dichtheid zou er veel te laag zijn, het woningaanbod te weinig gedifferentieerd, de openbare ruimte te schraal, de ecologische voetafdruk te hoog. Tegelijkertijd blijft de verkavelingswijk voor heel wat mensen de ideale plek om te wonen, net omdat het er rustig, groen en herkenbaar is. Kunnen we experimenteren met nieuwe, meer duurzame vormen van verkavelingen?

 
Nieuwe wijk voor één dag  

Op zaterdag 5 september zetten de initiatiefnemers met bamboestellingen, lint en zeil een alternatief verkavelingstype uit op ware grootte op een lege grond in Beerse. Dit verkavelingstype is als favoriet verkozen op de workshopavond die eerder in de week op maandag 31 augustus plaatsvond. Die avond gingen leden van de lokale GECORO’s en andere professionelen en inwoners uit de stadsregio Turnhout op zoek gingen naar alternatieven voor de bekende verkaveling.

Met een groep ‘bewoners voor één dag’ wordt er geexperimenteerd met deze nieuwe verkavelingsvorm. Hoe zijn de woningen en tuinen van elkaar gescheiden? Hoe kunnen we de gedeelde ruimte vormgeven? Wat zijn de winsten?
 
Aan het eind van de namiddag is iedereen welkom om de Nieuwe wijk voor één dag te komen bewonderen. De tijdelijke bewoners leiden u rond door hun nieuwe wijk en vertellen over de kansen en uitdagingen. En we gaan graag met u in gesprek. Zou u ook wel in zo’n nieuwe wijk willen wonen?  


Praktische gegevens

Zaterdag 5 september, 14 – 17u, workshop Nieuwe wijk voor één dag. De locatie in Beerse is bereikbaar via de Boudewijnstraat bij nr. 44.

14u00 – 16u00  
Scenario-spel met Bewoners voor één dag (inschrijven noodzakelijk)

16u00 – 17u00  
Open deur met rondleidingen door de Nieuwe wijk voor één dag  

17u00          
Afronding met een drankje  

Meer info? www.stadsregioturnhout.be en www.ar-tur.be  


Kader

Deze workshops zijn onderdeel van het WoonLabo, waarin de Stadsregio Turnhout, AR-TUR, Kamp C, de Universiteiten van Hasselt en Antwerpen samen experimenteren met nieuwe woon- en leefconcepten. Het WoonLabo wordt ondersteund door de Provincie Antwerpen en Wonen Vlaanderen. Het project is een voortzetting van het traject geWOONtebreker dat op initiatief van de gemeente Beerse, en samen met AR-TUR , Tri.zone en de Stadsregio Turnhout, werd uitgevoerd in 2013 en 2014. De Universiteit Hasselt toont de resultaten van deze workshops in het najaar van 2015 bij het Vlaams Architectuurinstituut als een van hun Verkavelingsverhalen. De opgestarte verhalen worden in de loop van de tentoonstelling bijgeschaafd door
experten en bezoekers.