Doorzoek volledige site
09 september 2015 | MARIJKE MARIS

Neem deel aan het onderzoek omtrent de nacalculatie van de architectenprestaties

Neem deel aan het onderzoek omtrent de nacalculatie van de architectenprestaties Illustratie | BVA beroepsvereniging voor architecten

De KU Leuven werkt momenteel aan een grootschalig onderzoek waarbij de prestaties van architectuuropdrachten getoetst worden aan de omvang van het project. Tevens wordt onderzocht hoeveel tijd u steekt in kandidatuurstellingen, wedstrijden en/of offerteaanvragen.

Waarom deze studie?

Deze studie zal als basis dienen om opdrachtgevers en overheden een duidelijker inzicht te geven in wat de economische waarde van uw werkzaamheden in werkelijkheid betekent. Deze studie moet dienen als basis om een dialoog op te bouwen met de diverse actoren van de bouwsector.


Wat gebeurt er met deze studie?

Alle resultaten zullen op vrij korte termijn publiek bekend gemaakt worden en zullen door iedereen online geraadpleegd kunnen worden. Geheimhouding van de gegevens wordt gegarandeerd. Enkel de onderzoekers hebben rechtstreeks toegang tot de gegevens. In de gepubliceerde gegevens kan op geen enkele wijze nagegaan worden op welk dossier de resultaten slaan noch kan de herkomst ervan gedetecteerd worden. De onderzoekers en architecten die deelnemen aan het onderzoek worden wel met hun naam vermeld in de studie.


Wie kan meedoen aan dit onderzoek?

Van elke architect en/of elk architectenbureau dat over geregistreerde tijdsprestaties beschikt van voltooide dossiers of deelnames aan kandidatuurstellingen of wedstrijden, verwachten wij dat ze hun naam opgeven via onderstaande link. Deelname is uiteraard gratis. De studie beslaat heel de waaier van opdrachten en opdrachtgevers.


Wat wordt er concreet verwacht?

Na opgave van uw bereidheid tot deelname, zal contact opgenomen worden met het onderzoeksteam die met u een afspraak zal maken om bij u op het kantoor de gevraagde gegevens te verzamelen. Concreet wordt er naar volgende gegevens gepeild: aard en type project, het bouwjaar, de kostprijs van de uitgevoerde werken en de bouwoppervlakte, het aantal gepresteerde uren in de diverse fases.

De mensen van het onderzoeksteam helpen u bij verzamelen van de gegevens.

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat er geen gegevens verzameld worden omtrent erelonen; dat behoort tot uw privédomein en daar hebben de onderzoekers geen inzagerecht voor.

Schrijf u hier in om aan dit onderzoek deel te nemen (of mail naar info@bvarchitecten.be).