Doorzoek volledige site
14 september 2015 | FREDERICK DAENEN

Studiedag: Duurzame zorginfrastructuur in de Lage Landen

Op donderdag 17 september 2015 ontmoeten duurzaamheid en zorginfrastructuur, België en Nederland elkaar in Antwerpen. Probis organiseert dan immers een studiedag met vragen als: wat is duurzame zorginfrastructuur eigenlijk voor de verschillende stakeholders? Hoe definieert de overheid 'duurzaamheid'? Hoe gaat de architect ermee aan de slag?

Duurzaamheid als beleidskeuze

In zijn Beleidsnota 2014-2019 stelt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen te willen bouwen aan ‘een duurzame welzijns- en verzorgingsinfrastructuur’. Bijzondere aandacht zal op 17 september dan ook uitgaan naar de door het VIPA te ontwikkelen duurzaamheidsmeter voor de zorgsector ‘waarmee de integrale duurzaamheid van een zorgvoorziening meetbaar wordt en waarmee duurzame oplossingen in het ontwerpproces gestimuleerd worden’. Deze duurzaamheidsmeter zal tijdens de studiedag worden toegelicht door Thomas Feys, bouwtechnisch adviseur bij VIPA.

 

De wind uit het Noorden?

Maar er is nog veel meer voor al wie werk wil maken van een duurzame zorginfrastructuur. Een blik naar het Noorden bijvoorbeeld. In Nederland zijn de voorbije jaren heel wat verzorgingshuizen gesloten, en intussen aan een tweede - duurzamer (?) - leven begonnen. Zou dit scenario zich hier kunnen herhalen? Of hoe gezond eigenwijs is de benadering van de Britse Maggie Centres, die qua architectuur en beleving inzetten op een aantal verrassende aspecten van duurzaamheid? Kortom: ontdek het verhaal van duurzame zorginfrastructuur tijdens deze voorstelling in vier bedrijven.

 

Akte 1: De architect

Marlies Rohmer (Marlies Rohmer Architects & Urbanists/NL) werpt meteen een prikkelende vraag op. Moeten wij bouwen aan duurzame zorginfrastructuur die ‘specifiek’ of net ‘generiek’ is? Daarbij kijkt zij op introspectieve wijze terug naar enkele van haar eerdere realisaties.

 

Akte 2: De zorgorganisatie

Ellen Mast (Directeur Vastgoedontwikkeling Zorgbedrijf Antwerpen) zoomt in op hoe Vlaanderens grootste zorgbedrijf duurzaamheid in de praktijk vertaalt. Zij gaat daarbij verder dan enkel duurzame of alternatieve energie. Beleving, inclusie, intergenerationaliteit en ‘thuis’ zijn hier essentiële woorden en waarden.

Paul Bohyn is projectmanager bij de Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) in Middelburg (Zeeland). Hij schetst hoe SVRZ de voorbije jaren het aantal verzorgingsplaatsen afbouwde en omzette naar verpleeghuisplaatsen. Dit door in te zetten op decentralisatie en kleinschalige intramurale woonvormen. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar de effecten op cliënten en medewerkers, en de mogelijkheden tot participatie via mantelzorg. Zo staan drie gespecialiseerde expertisecentra er in voor de borging van kwaliteit op het gebied van zorg en behandeling. Beleid wordt er geïnitieerd vanuit een centraal servicecentrum dat alle locaties ondersteunt door de bril van duurzaamheid en betaalbaarheid.

 

Akte 3: De gebruiker

Ann Heylighen (Hoogleraar KU Leuven, Dept. Architectuur) presenteert, samen met doctoraatsstudenten Margo Annemans en Valerie Van der Linden, enkele baanbrekende onderzoeken naar de wijze waarop gebruikers een ziekenhuis, een inloophuis voor mensen met kanker en een woonzorgcentrum met specifieke aandacht voor dementie ervaren.

 

Akte 4: Overheid

Ir. Thomas Feys (VIPA) schetst de ontwikkeling van de duurzaamheidsmeter voor de zorgsector. De grootste uitdaging daarbij is het meetbaar maken van de integrale duurzaamheid van een zorgvoorziening en het stimuleren van duurzame oplossingen doorheen het ontwerpproces. Een bijzondere focus ligt daarbij op de uniciteit van zorginfrastructuur.

GERELATEERDE DOSSIERS