Doorzoek volledige site
01 januari 2010 | HP

Shortlist IPB Challenge-industriebouw: Hain Celestial Europe (ARKS architecten)

In Langevoorde bouwde Koramic Real Estate een industrieel complex van 7500 m² voor Hain Celestial Europe Celestial naar de plannen van ARKS Architecten. Duurzaamheid, energiezuinigheid en respect voor mens en natuur speelden een cruciale rol in dit project.

Langs de groene rand van industriezone Langevoorde te Aalter bouwde Koramic Real Estate een industrieel complex van circa 7500m². Dit bedrijfsgebouw, een ontwerp van ARKS architecten, is opgevat als het uithangbord van Hain Celestial Europe die als pionier in de wereld van bioproducten duurzaamheid en respect voor mens en natuur hoog in het vaandel draagt. Studiebureau Cenergie werd ingeschakeld om er een zo energiezuinog mogelijk gebouw van te maken.

 

 

Bouwprogramma

Het ontwerp bestaat uit een kantoorgedeelte en opslagruimte. Het kantoorgedeelte heeft een bruto vloeroppervlakte van zo’n 1290 m². Het bouwprogramma bestaat hierbij uit landschapskantoren en individuele kantoren, uit diverse vergaderzalen, een labo, een refter en diverse nevenfuncties. De opslagruimte heeft een bruto vloeroppervlakte van 6400 m². Hierin werden, naast het magazijn, eveneens een bureel, refter, bergruimtes, stookplaats en sanitaire lokalen voorzien. De opdrachtgever wenste een performant gebouw dat aan alle hedendaagse comforteisen voldoet én had hierbij bovendien een gebouw voor ogen dat binnen de financiële ruimte zo duurzaam mogelijk moest geconcipieerd worden.

 

Architectonische meerwaarde

De basiswaarden van Hain Celestial Europe werden vertaald in een zeer compact gebouw met een flexibele planindeling. Een massief portaal opent het gebouw naar het zuiden en fungeert eveneens als schaduwluifel voor de dieperliggende landschapskantoren. Een boeiende schakering van gevelpannen geeft dit portaal een natuurlijk karakter. Tegelijk werd in dit ontwerp gestreefd naar een maximale duurzaamheid door het beperken van de energievraag, gebruik van hernieuwbare energiebronnen, efficiënte technieken en bewust materiaalgebruik.


    

 


Duurzaam bouwen

Het “duurzaam bouwen” kan op zich beschouwd worden als de rode draad in het ontwerpproces. In de voorontwerpfase werd reeds een uitgebreide energieconceptstudie uitgevoerd om een gefundeerde keuze te kunnen maken inzake ambitieniveau duurzaam bouwen. De hoge energieperformantie wordt in dit project gerealiseerd door een doordachte toepassing van de trias energetica. Zo wordt de energiebehoefte gereduceerd door optimale oriëntatie en zonering, doorgedreven isolatie (K 29), een goede gebouwluchtdichtheid (n50 < 3 h-1) en warmterecuperatie op de ventilatie. De koeling gebeurd hoofdzakelijk op passieve wijze via Hybride Ventilatie. Bovendien zorgt een eigen PV-installatie van 107 kWp voor de elektriciteitsproductie.


Innovatief

Dit kantoorproject is vrij uniek omdat het E-peil negatief is, namelijk E -9. Dit betekent dat het gebouw energieactief of energieproducerend kan beschouwd worden wat betreft het gebouwgebonden energiegebruik (verwarming, ventilatie, koeling, verlichting...). Aangezien er meer energie geproduceerd wordt dan het gebouw nodig heeft worden er ook een deel van de gebruikersgebonden energiebehoefte (computers, gebruiksapparaten...) gedekt.


Troeven

Het verzoenen van het duurzame aspect met het financiële plaatje vormde de grootste uitdaging van het project. Het volledige gebouw was initieel gebudgetteerd als een low-cost industriebouwproject. De duurzaam bouwen maatregelen die een meerkost vertegenwoordigden, werden onderworpen aan een kosten-batenanalyse om de financiële haalbaarheid te evalueren. Tijdens het ontwerp werd continu de TCO (total cost of ownership) bewaakt.

 

    

 

Technische Fiche

Naam van het project:
Hain Celestial Europe
Adres: Groendreef 101, B – 9880 Aalter
Datum ingebruikname: oplevering september 2009
Architectenbureau: ARKS architecten
Studiebureau technieken: Cenergie