Doorzoek volledige site
27 september 2015 | FREDERICK DAENEN

Fereb organiseert Technisch Seminarie Kathodische bescherming voor een duurzame betonherstelling

Illustratie | kennislink.bl

Op woensdag 18 november 2015 organiseert Fereb met de steun van het WTCB een technisch seminarie over Kathodische Bescherming. Dit seminarie vindt plaats in de aula van het Thermotechnisch Instituut van de Universiteit Leuven, in het Kasteelpark Arenberg in Heverlee.

Het roestproces van staal in gewapend beton is een elektrochemische reactie. Afhankelijk van de oorzaken en de ernst hiervan zijn er een aantal reparatietechnieken mogelijk. Echter waar 'klassieke' herstellingen geen oplossing meer bieden, of onvoldoende garanties, wordt KB een volwaardig alternatief.

KB keert het roesproces om. De basis is een onomstootbare wet uit de natuurkunde: bij een goed concept wordt het roestproces stilgelegd, gemonitord en zo nodig bijgestuurd gedurende tientallen jaren. Andere voordelen zijn onder meer een kortere uitvoeringstermijn en minder lawaaihinder.

Het duurzaamheidsaspect en de investerings-/rendementsverhouding zijn bijkomende maatschappelijke en milieukundige voordelen.

Tijdens dit technisch seminarie brengen specialisten uit binnen- en buitenland uit dit vakgebied een aantal boeiende technische studies en vooral casestudies over de mogelijkheden van deze beschermingstechniek.