Doorzoek volledige site
26 oktober 2015 | JOOS NEVEN

PEFC tevreden met fiche en stappenplan voor de aankoop van duurzaam hout

De Vlaamse overheid heeft haar ‘fiche hout’ geactualiseerd en aangevuld met een handig stappenplan. PEFC Belgium, de vzw die het PEFC-label voor hout promoot, vindt de fiche een voorbeeld voor alle overheden.

Essentieel en actueel
“Het thema duurzaam bosbeheer is reeds jaren actueel en zal dat wellicht ook blijven. De impact van ongecontroleerde ontbossing op ecosystemen, bedreigde diersoorten, het milieu, het klimaat, de levenskwaliteit van lokale bevolkingsgroepen, ... is niet te onderschatten. Overheden moeten in de mate van het mogelijke dan ook hout en houtproducten aankopen die gerecycled of afkomstig uit duurzaam bosbeheer zijn. Ze hebben immers een voorbeeldrol t.a.v. andere aankopers en kunnen hun omvangrijke koopkracht aanwenden om de markt van het duurzaam hout te stimuleren,” zo luidt het bij de Vlaamse overheid.

 

Voorbeeld voor alle overheden
Het eisen van duurzaam hout in overheidsopdrachten is omwille van enkele juridische, praktische en technische redenen echter minder eenvoudig dan het op het eerste gezicht lijkt. Daarom wil de Vlaamse overheid de aankopers goed ondersteunen. Ze doet dit met de productfiche hout die uitgewerkt werd door het Agentschap voor Natuur en Bos, in samenwerking met diverse experten uit andere beleidsdomeinen, waaronder PEFC. PEFC, het grootste boscertificatiesysteem wereldwijd met de garantie van gecertificeerd hout, vindt de fiche een voorbeeld voor alle overheden.

 

PEFC-hout
Wereldwijd zijn meer dan 16.000 bedrijven PEFC-gecertificeerd. Zij kunnen dus voor de gelabelde producten een herkomst uit duurzame bronnen garanderen. In België gaat het om ruim 450 bedrijven. Bovendien is meer dan een vierde (26,2%) van het totale aandeel hout op de Belgische markt PEFC-gecertificeerd (studie Probos, 2014). Het opzoeken van PEFC-gecertificeerde bedrijven in België kan op de website www.pefc.be en in de gids (gratis aan te vragen via info@pefc.be).

 

GERELATEERDE DOSSIERS

GERELATEERDE ARTIKELS