Doorzoek volledige site
06 januari 2016 | ARCHITECTURA.BE

De heetste hangijzers van het jaar

Illustratie | http://www.news.dm/

Welke thema’s hielden de sector bezig tijdens 2015? Waar lagen architecten en ingenieurs van wakker en welke onderwerpen gingen het meest over de tongen? De Matador-historie, de zaak ARC-ION v de Orde en uiteraard de bouwmeesterkwestie deden heel wat stof opwaaien. We zetten het voor u op een rijtje. 

De Matador-historie

Bruin of zwart? Deze vraag hield de culturele hoofdstad Bergen in 2015 in de ban. Architectenbureau Matador liet een gebouw optrekken in een naar eigen zeggen bruine baksteen. Een ambtenaar stelde echter dat het zwarte stenen waren en liet ze prompt wit schilderen. Matador liet het daar niet bij en schreef een open brief aan Bergense burgemeester Elio di Rupo en aan minister Carlo di Antonio van het Waals Gewest. Daarin vroeg het bureau de ingrepen aan zijn gebouw te herzien. Het vond de aanpak van een plaatselijk ambtenaar “repressief en sprak van “institutioneel terrorisme.”

Het project viel nog in de prijzen tijdens Les Grands Prix de l’Architecture Wallonne in de categorie Habitat Collectif.

 

ARC-ION vs de Orde

Een bijzondere kwestie die heel wat stof deed opwaaien. Dat is het minste dat je kan zeggen over deze historie. De orde van Architecten spande een zaak aan tegen tekenbureau ARC-ION. Enerzijds voor naamlening. Anderzijds stelde de Orde dat plannen van vergunningsplichtige werken waarvoor de medewerking van een architect verplicht is, enkel mogen uitgetekend worden door architecten die zijn ingeschreven op de tabel van de Orde.  Bouwkundig tekenaars of architect-assistenten zouden dit volgens hen niet mogen doen, zelfs niet onder de leiding van of in opdracht van een architect. De rechter volgde deze laatste redenering niet.

Hieronder het chronologische relaas van de feiten.

 

Bouwmeester(s)

In juni keurde de Vlaamse regering de conceptnota voor het vernieuwd bouwmeesterschap goed. De nota verschilde sterk van het oorspronkelijke Vlaamse regeerakkoord.  Er komt wel degelijk één Vlaams Bouwmeester. Hij zal wel geruggesteund worden door een expertengroep. De Bouwmeester zal niet ingekapseld worden bij Ruimtelijke Ordening, maar rechtstreeks onder de minister-president.

Kristiaan Borret heeft er zijn eerste jaar als Brussels Bouwmeester opzitten. In 2014 bedankt Antwerpen hem voor bewezen diensten. Eind 2014 werd hij aangesteld als de nieuwe bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Antwerpen stelde eind 2015 een nieuwe bouwmeester aan als opvolger van Borret, voor een periode van vijf jaar. Christian Rapp nam het mandaat op vanaf het begin van dit jaar en volgde zo de tijdelijke bouwmeesters Christoph Grafe en bOb Van Reeth op. Christian Rapp is geboren in München. Hij volgde een opleiding tot metselaar en studeerde architectuur aan de TU Berlijn en de TU Delft. Hij werkte in de bureaus van Otto Steidle, Rem Koolhaas en Hans Kollhoff.