Doorzoek volledige site
11 januari 2016 | JOOS NEVEN

Onderzoeksgebouw Biomedische Wetenschappen voor KU Leuven (LOW Architecten)

De KU Leuven wil tegen 2018 een nieuw onderzoekscentrum oprichten op de campus Gasthuisberg. Deze campus herbergt nu al het UZ Leuven en kantoor- en onderwijsvoorzieningen. Het nieuwe bouwvolume van meer dan 13.000 m2 voorziet de KUL van meer laboratoria en kantoren. Architectenbureaus LOW en Wiegerinck ontwierpen een no-nonsense gebouw dat zich naadloos integreert in de campus.

Integratie

De campus Gasthuisberg biedt ruimte aan zorg (UZ Leuven), Onderwijs (KU Leuven en diverse hogescholen) en het bedrijfsleven. AWG Architecten ontwierp de campus zelf in de vorm van de vier kamers van een hart. De vier kwadranten zijn Ziekenhuis, Onderwijs, Onderzoek en Medico-Sociale Functies. De nieuwbouw komt in het onderzoekskwadrant te liggen. LOW en Wiegerinck sloegen de handen in elkaar voor een ontwerp dat voldoet aan de eisen van de KU Leuven: een gebouw dat zich gemakkelijk integreert in de campus, flexibel is en natuurlijk voldoende ruimte geeft voor wetenschappelijk onderzoek. Het resultaat is een functioneel, no-nonsense bouwvolume van 13.250 m2. In het ontwerp zijn ook bruggen opgenomen die het nieuwe onderzoekscentrum verbinden met de bestaande gebouwen. 

 

Rechttoe-rechtaan

De plattegrond is ontstaan op grond van rationalisatie: een gangstructuur scheidt de twee laboratoriumstroken en de kantoorzone.  Met als uitgangspunt dat een labo/kantoorgebouw baat heeft bij een zo flexibel mogelijke indeling, zijn net die elementen die vaak de flexibiliteit beperken buiten geplaatst; zo liggen de trapkernen en de technische schachten buiten het gebouw om planvrijheid te waarborgen. De architecturale aanpak voor de gebouwschil van de nieuwbouw is functioneel en rechttoe-rechtaan: de verschillende gevels hebben een verschillende uitwerking naargelang hun oriëntatie.  De zuidgevel is voorzien van een gevelscherm in strekmetaal over het gehele geveloppervlak waardoor het felle zonlicht in de kantoren wordt teruggedrongen. Dit staat in contrast met de noordgevel die dankzij een ritmische raamindeling een stuk klassieker oogt. De laboratoria, die zich aan deze noordzijde bevinden, hebben geen baat bij ramen tot op vloerniveau. Een opstand is zelfs wenselijk voor een optimale en flexibele indeling.

 

Ligging

Campus Gasthuisberg ligt ingesloten tussen de snelweg Lummen-Leuven en de ringweg rond Leuven. Het is sinds decennia de groeipool binnen de Universitaire Ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. De campus is gebouwd tegen de helling als een relatieve laagbouw in rastervorm waarbij zonlicht maximaal de gebouwen binnen kan dringen. De KUL hoopt dit jaar nog een stedenbouwkundige vergunning te bemachtigen  en het bouwproces te starten. In 2018 zouden studenten en personeelsleden in het nieuwe gebouw aan de slag moeten kunnen.