Doorzoek volledige site
25 januari 2016

WTCB plaatst schijnwerpers op het nieuwe Technische Comité BIM & ICT

WTCB plaatst schijnwerpers op het nieuwe Technische Comité BIM & ICT Illustratie | WTCB / CSTC

Het WTCB speelt al sinds jaren een voortrekkersrol bij de informatisering van het bouwproces en gaat ook vandaag de dag verder op dit elan met de oprichting van een nieuw Technisch Comité, ‘BIM & ICT’. Net zoals zijn tegenhangers zal dit Comité de nodige onderzoeks- en informatieactiviteiten in gang zetten en coördineren en de normalisatieactiviteiten opvolgen.

Er heerst tegenwoordig heel wat opwinding over de digitalisering van de bouwsector. Het BIM-proces (Building Information Model / Modelling / Management) draagt hiertoe bij doordat het de manier van ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen drastisch omgooit. Bij dit model volgen de projectpartners een gezamenlijke, geïntegreerde aanpak die de samenstellende onderdelen van een gebouw en hun eigenschappen met elkaar in verband brengt. Dit stelt de gebruikers niet alleen in staat om de uitwerking en de uitvoering van hun projecten te versnellen, maar ook om de bouw- en beheerskosten te verlagen.

Europa had het dus bij het rechte eind: in een richtlijn uit 2014 met betrekking tot openbare aanbestedingen raadde het namelijk aan deprocedures papierloos te maken en in de plaats daarvan BIM aan te wenden voor de offerteaanvragen voor openbare bouw- en infrastructuurprojecten. Bepaalde landen uit de Europese Unie (Groot-Brittannië, Nederland, Denemarken, Finland, Noorwegen ...) leggen het gebruik van BIM reeds op voor tal van hun openbare aanbestedingen. Kort geleden heeft Frankrijk dit lijstje vervoegd met zijn digitale missie voor gebouwen, ‘Mission Numérique Bâtiment’, waarvan de aanbevelingen het BIM centraal stellen.

De digitalisering van onze sector is met andere woorden volop aan de gang. De bedrijven hebben in deze context geen andere keuze meer: het gebruik van ICT is immers noodzakelijk geworden om hun concurrentievermogen veilig te stellen. Om hen bij deze overgang bij te staan, werden er ook in ons land zowel op nationaal als op regionaal vlak maatregelen getroffen. Iedereen heeft er namelijk baat bij, en zeker de aannemer die het BIM-proces onder meer kan aanwenden om zijn faalkosten – die naar schatting 5 tot 15 % van zijn omzet uitmaken – te verminderen.

Het WTCB speelt al sinds jaren een voortrekkersrol bij de informatisering van het bouwproces en gaat ook vandaag de dag verder op dit elan met de oprichting van een nieuw Technisch Comité, ‘BIM & ICT’. Net zoals zijn tegenhangers zal dit Comité de nodige onderzoeks- en informatieactiviteiten in gang zetten en coördineren en de normalisatieactiviteiten opvolgen. Op dit moment wordt de samenstelling ervan op punt gezet en worden de eerste prioriteiten afgebakend. Wij zullen u op de hoogte houden van de vordering van deze activiteiten. Hou dus zeker een oogje in het zeil, want deze werkzaamheden zijn enorm belangrijk voor de volledige bouwsector.

GERELATEERDE DOSSIERS