Doorzoek volledige site
01 februari 2016 | ANKE GEELEN

Bovenbouw Architectuur creëert landschappelijk wonen in Beveren

Het masterplan is vertrokken vanuit de ambitie om een stedelijk woonproject in een landschappelijke omgeving te realiseren, als alternatief voor het klassieke Vlaamse verkavelingsmodel van huisje, tuintje, boompje. Illustratie | Bovenbouw Architectuur
Illustratie | Bovenbouw Architectuur
Illustratie | Bovenbouw Architectuur
Illustratie | Bovenbouw Architectuur

Stedelijk wonen in een landelijke omgeving: het is sinds kort mogelijk in Beveren. Bovenbouw Architectuur realiseert er het stedelijk woonproject Middenheide in een groen landschap van 25 hectare groot. 

Het project Middenheide is ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Beveren, de huisvestingsmaatschappij en projectontwikkelaar Matexi. Door compact te bouwen en gedeeltelijk collectief te wonen komt er ruimte vrij die omgevormd kan worden tot een groen landschap. De woondichtheid is zeer hoog, met 40 woningen per hectare. Toekomstige bewoners zullen er bewust voor kiezen om gebruik te maken van gedeeltelijk collectieve tuinen en collectief parkeren.

 

Nieuwe woonvisie

Voor de bebouwing vertrekt Bovenbouw Architectuur van een agrarisch raster van velden en bomen. Op dit raster plant men nieuwe bomen, wat leidt tot een voorsprong van het landschap op de bebouwing. Het resultaat is een robuust raster, dat op termijn zal verstedelijken. Er ontstaat een evolutie van agrarische velden en bomenrijen naar landschapskamers met bebouwde randen.

“De juiste maat en schaal van deze velden is heel belangrijk om landschappelijk wonen in een stedelijke dichtheid te realiseren. Een te kleine maat zorgt voor versnippering en gebrek aan landschappelijk gevoel, een te grote maat van de velden leidt tot lage woningdichtheden,” zegt Dirk Somers van Bovenbouw Architectuur.

 

Landschappelijke verbindingen

Door het voorzien van een centrale landschappelijke ruimte langs de Beverse beek, behoudt ment de landschappelijke verbindingen in Beveren. Tegelijk zorgt een nieuwe Oost-West fietsverbinding voor een dooradering van het woongebied. Beide ingrepen verankeren het nieuwe woonproject in de ruimere context. Het vrijwaren van een centrale landschappelijke ruimte langs de Beverse beek biedt ook een oplossing voor de huidige overstromingsproblematiek in het gebied.