Doorzoek volledige site
26 januari 2016 | TIM JANSSENS

“BIM- en 4- en 5D-software is quasi onmisbaar in grote infraprojecten”

Rob Roef: “De unieke troef van Construsoft is dat we het ontwerp (detailengineering) vertalen naar uitvoering (planning, kosten en achterliggende productielijn. De ‘maakbaarheid’ van een BIM is voor ons een cruciaal aandachtspunt.”
“BIM en 4- en 5D komen enorm van pas in complexe ontwerpprocessen, en dus zeker ook bij het concipiëren van omvangrijke kunstwerken”, weet Rob Roef van Construsoft.
Een belangrijke eigenschap van de software die Construsoft verdeelt, is dat ze telkens een ‘open’ structuur bevat. Ze kan zowel een stand-alonetoepassing als een integrator voor andere toepassingen kan zijn.

Het ontwerpen en bouwen van grote kunstwerken (bruggen, aqua- en viaducten, fly-overs, …) is een intensieve bezigheid die heel wat tijd en organisatie vergt. Om alles gestroomlijnd te laten verlopen, doen steeds meer bouwteams een beroep op BIM en 4- en 5D-toepassingen. Ook Rob Roef, BIM-evangelist commercieel directeur bij Construsoft, merkt dat er in de infrastructuursector steeds meer vraag naar is: “Kwalitatieve bouwsoftware slaagt erin om detailengineering te koppelen aan het aansturen van de achterliggende productielijn, een enorme meerwaarde!”

Binnen de bouw- en infrastructuursector beseft men al langer dat de huidige opmars van BIM en 4- en 5D-ontwerpen onvermijdelijk is. Verschillende partijen die samen kunnen sleutelen aan één gecombineerd digitaal ontwerp en meteen kunnen inspelen op de gevolgen van eventuele aanpassingen. Een van de ondernemingen die zich met hart en ziel toelegt op het ontwikkelen, verdelen en ondersteunen van innovatieve bouwsoftware is het Nederlands-Vlaamse Construsoft. Het bedrijf heeft in de bouwsector al een mooie reputatie opgebouwd en richt zich de laatste tijd ook steeds nadrukkelijker op de infrasector, een domein dat goede softwareoplossingen uitstekend kan gebruiken, weet Rob Roef: “BIM en 4- en 5D komen enorm van pas in complexe ontwerpprocessen, en dus zeker ook bij het concipiëren van omvangrijke kunstwerken. Sterker nog: ze zijn nu al quasi onmisbaar in grote infraprojecten!”

 

Tekla Structures en Vico Office

Eén van de toepassingen die dit alles ook in de praktijk erg functioneel en gebruiksvriendelijk maakt, is Tekla Structures, een BIM-software waarmee allerlei gedetailleerde 3D-constructies ontworpen en beheerd kunnen worden. “Tekla Structures wordt voornamelijk ingezet bij de engineering van kunstwerken, onder meer met het oog op het vormgeven en samenstellen van de staal- en betonstructuur, inclusief wapening en aansluiting op het wegtracé,” licht Rob Roef toe. “Teklamodellen kunnen doorheen het ganse bouwproces (van ontwerpschetsen tot fabricage en montage) gebruikt worden, ongeacht de complexiteit van de constructie of de gebruikte materialen.”

Construsoft is daarnaast ook partner van Trimble en biedt onder meer het programma Vico Office aan, een 4- en 5D-software met modules voor ontwerp- en modelcoördinatie, calculaties en begrotingen, planningen (arbeid, kosten, materiaal en locatie) en productiecontrole. “Dankzij Vico kunnen we planning en kostenbeheer relateren aan de 3D-geometrie. Het is specifiek ontwikkeld voor de uitvoerende bouw en zorgt ervoor dat de achtereenvolgende activiteiten op een bouwwerf optimaal op elkaar kunnen aansluiten. Met Vico Office komen we tegemoet aan de toegenomen vraag naar software voor de integratie van processen en betere communicatie tijdens het uitvoeringsproces (4D en 5D).”

 

Open systemen

Een belangrijke eigenschap van de software die Construsoft verdeelt, is dat ze telkens een ‘open’ structuur bevat. Ze kan zowel een stand-alonetoepassing als een integrator voor andere toepassingen kan zijn. Open platformen ondersteunen en stimuleren informatie-uitwisseling tussen de verschillende partijen, welke BIM-software ze ook gebruiken. “We hebben niet de pretentie om te denken dat onze software alles kan en voorzien dan ook steeds de mogelijkheid om met andere engineerings-, boekhoud- of facturatiesystemen te communiceren,” aldus Rob Roef. “Iedere partij kan dus werken met de BIM-software die hen het best ligt. Vanuit het gezamenlijke model gebeurt dan ook de verdere coördinatie van het project, zodat er geen clashes ontstaan tussen de verschillende disciplines.”

Voorts ondersteunt Construsoft lean, een nieuwe manier van plannen op basis van de verantwoordelijkheden van je medewerkers. “Dit kan je inzichtelijk maken aan de hand van een koppeling met een BIM-model,” legt Rob Roef uit. “Wij zijn hier sterk in gespecialiseerd en beschikken over medewerkers die zelf uit de bouw komen en dus weten hoe het er in bouwprojecten en de sector in het algemeen aan toegaat. We vertalen het ontwerp (detailengineering) met andere woorden naar uitvoering (planning, kosten en achterliggende productielijn), en dat is toch wel een unieke troef van onze onderneming. De ‘maakbaarheid’ van een BIM is voor ons een cruciaal aandachtspunt.”