Doorzoek volledige site
02 februari 2016 | ARCHITECTURA.BE

Brussels Bouwmeester zoekt ontwerpers voor het project Vervloet in Ukkel

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) publiceerde een aankondiging voor een woonproject in het kader van Alliantie Wonen. De procedure beoogt de aanstelling van een multidisciplinair team met een architect, een ingenieur stabiliteit, een ingenieur bijzondere technieken, een EPB-adviseur en een veiligheids- en gezondheidscoördinator.

 

Het project omvat de volledige opdracht voor de studie en de opvolging van de werken voor de bouw van ongeveer 40 woningen waarvan 32 sociaal en 8 middenklasse, met parkeerplaatsen. Het terrein bevindt zich in een groene voorstedelijke woonzone met residentieel karakter, en in de nabijheid van een sociaal woonproject dat in 2011 werd gerealiseerd. Het project moet zich inschrijven in die bijzondere context.
 

  • geraamd bedrag van de werken à 5.365.500€
  • de honoraria worden forfaitair vastgelegd op 12 %
  • een vergoeding à 6.000€ excl. BTW wordt toegekend in de tweede fase van de procedure

 
De bouwmeester begeleidt het project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.
 
U vindt de aankondiging van een opdracht via deze link
De uiterste datum voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen is 18.03.2016 voor 14h00.